Hlavní menu
Předměty
Detaily
Předměty -
Den Země
RNDr. Zdeněk BERGMAN
23.04.2014 10:47:40
Den Země

V rámci učebního celku Zdroje uhlovodíků se 6.B celý Den Země 22. dubna 2014 věnovala těžbě uhlí v našem regionu. Kromě návštěvy dolu Bílina jsme vyposlechli přednášku o historii těžby a exploatace uhlí v severních Čechách, dozvěděli se o hospodářských, sociálních i ekologických souvislostech, shlédli film Ropáci a navštívili přesunutý kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě, jehož osud s těžbou uhlí úzce souvisí. J.Mráček

Soutěž O školního ajťáka!
Ing. Věra MINAŘÍKOVÁ
23.04.2014 08:08:29
Soutěž O školního ajťáka!

Ve čtvrtek 24. dubna 2014 proběhne od 9.00 hod. v učebně č. 17 soutěž IT znalostí. Zájemci se mohou během dneška hlásit u Ing. Minaříkové.

Ostrava a okolí
RNDr. Zdeněk BERGMAN
23.04.2014 08:00:34
Ostrava a okolí

Čtvrtina třídy 6.B strávila podstatnou část Velikonočních prázdnin 2014 poznáváním specifik Ostravska a Valašska. Jeden den jsme strávili v areálu bývalých hutí Dolní Vítkovice s jedinečnou možností doslova prolézt moderní vysokou pec, navštívili jsme moderní science centrum i pamětihodnosti města. Druhý den jsme věnovali Valašsku, konkrétně skanzenu v Rožnově a následně přechodu beskydského hřebenu se zastávkou na Radhošti. J. Mráček

2.A v galeriích
RNDr. Zdeněk BERGMAN
22.04.2014 21:20:30
2.A v galeriích

Třída 2.A navštívila 22. dubna v Praze hned dvě kulturní akce. Nejprve to byla úžasná výstava slavného režiséra ještě slavnějších filmů jako Střihoruký Edvard, Karlík a továrna na čokoládu nebo Mrtvá nevěsta, Alenka v říši divů nebo naposledy Frankenweenie - Tima Burtona. Jeho tvorba se někomu může zdát trochu morbidní, proto se také nepohodl se studiem Walta Disneye, které svou tvorbu směřuje k úplně jinému okruhu diváků. 

Studenti septim v Ledvicích
RNDr. Zdeněk BERGMAN
22.04.2014 21:06:19
Studenti septim v Ledvicích

Studenti 7.B a 7.E dnes 22. dubna 2014 zavítali do tepelné elektrárny v Ledvicích. Absolvovali zajímavou přednášku o vzniku energie a chodu samotné elektrárny. Zhlédli 3D film a poté si prohloubili znalosti fyziky v didaktickém parku. Studenti se opět přesvědčili o tom, že výroba tepla je velmi složitý a náročný proces, ke kterému se vztahuje velká pozornost jak místních techniků a odběratelů, tak i českých politiků. Patrik Biedermann, 7.B

Ke kořenům lidské společnosti
RNDr. Zdeněk BERGMAN
22.04.2014 20:13:11
Ke kořenům lidské společnosti

V úterý 22. dubna 2014 se studenti 6.A vydali do Prahy, aby vyslechli přednášku Mgr. Marie Opatrné z Oddělení pravěku a antického starověku Národního muzea v Praze. Během prezentace měli možnost pracovat s kopiemi sbírkových předmětů paleolitického umění, seznámili se s jeho projevy, významem a dnešními nálezy, dále se seznámili s důvody a průběhem nástupu zemědělství a usedlého způsobu života. 

Prima exkurze v čistírně a muzeu
RNDr. Zdeněk BERGMAN
22.04.2014 13:28:41
Prima exkurze v čistírně a muzeu

Studenti 1.A dnes 22. dubna 2014 absolvovali exkurzi k tématu Náš region. Navštívili jsme Čistírnu odpadních vod Bystřany. Prošli jsme celý areál a viděli, jak se voda zbavuje tuků a jiných kalů. Také jsme si prohlédli kamerový systém, který snímá celou oblast. Poté jsme si dali svačinu nedaleko zastávky a vyrazili do Regionálního muzea v Teplicích.

Burza minerálů
RNDr. Zdeněk BERGMAN
22.04.2014 12:28:15
Burza minerálů

Tradiční amatérská burza minerálů a zkamenělin proběhne na Gymnáziu Teplice 27. září 2014. Spolu s GT ji pořádá Bílinská přírodovědná společnost. Zájemci o účast se mohou přihlásit u Zdeňka Dvořáka (dvorak@sdas.cz).

Výstup na Milešovku
RNDr. Zdeněk BERGMAN
22.04.2014 10:51:16
Výstup na Milešovku

27. dubna 2014 Vás srdečně zveme v rámci Dne Země s Akademií věd ČR k výstupu na Milešovku. Cestou k vrcholu se seznámíte s horou z pohledu chráněné krajinné oblasti, geologie, flóry a v neposlední řadě také s meteorologickou observatoří, která se nalézá na vrcholu.Před observatoří Vás čekají ukázky měření některých meteorologických prvků a několik pokusů demonstrujících fyzikální procesy v atmosféře.

Československo před rokem 89
RNDr. Zdeněk BERGMAN
21.04.2014 20:18:38
Československo před rokem 89

V rámci Týdne lidských práv je od 14. dubna 2014 v aule nainstalována výstava nastiňující situaci v naší zemi před rokem 1989 z pohledu lidských práv. Podívejte se na to, jak to u nás chodilo pár let pře vaším narozením. Výstavu AI nainstalovaly P. Pokorná a J. Lebrová.

Živá knihovna
RNDr. Zdeněk BERGMAN
21.04.2014 11:53:53
Živá knihovna

Ve středu 16. dubna 2014 se třídy 4.A a 4.B v rámci projektu Škola přátelská k lidským právům zúčastnily workshopu Amnesty International - Živá knihovna.

Krev v mobilech
RNDr. Zdeněk BERGMAN
21.04.2014 11:51:55
Krev v mobilech

V úterý 15. dubna 2014 měla 7.D možnost zhlédnout dokumentární film Krev v mobilech. Film poukazoval na porušování lidských práv v oblasti Konga, kde se těží minerály, které jsou potřebné pro výrobu součástek do telefonních aparátů. Filmem nás provázel zákazník firmy Nokia, který putoval za původem minerálů ve svém mobilu.

GT News
RNDr. Zdeněk BERGMAN
18.04.2014 18:52:06
GT News

Studenti oktáv, kteří navštěvují seminář mediální výchovy, si zahráli na redakci a společně vytvořili on-line magazín GT News. Protože odpočítávají už pouhé dny do zahájení maturit 2014, časopis se týká právě tohoto tématu. Na své si přijdou ale i studenti, kteří zrovna nematurují. Pobaví je drby, fotoromán nebo módní policie. Přejeme příjemné počtení - zde. M. Kašťáková, 8.B

Interaktivní tabule č. 9
RNDr. Zdeněk BERGMAN
18.04.2014 12:39:08

17. dubna 2014 byla do učebny č. 15 nainstalována interaktivní tabule - devátá na GT. Napomůže při výuce českého jazyka a francouzštiny.

Malování tělocvičny A
RNDr. Zdeněk BERGMAN
18.04.2014 12:35:03

Velikonoční prázdniny a svátky od 16. do 21. dubna 2014 využijeme ke kompletní výmalbě tělocvičny A. Náklady jsou 120 tisíc Kč.

Personna International
RNDr. Zdeněk BERGMAN
18.04.2014 10:51:23
Personna International

Společnost sídlící v krupské průmyslové zóně a vyrábějící žiletky nám poskytla 15. dubna 2014 sponzorský dar ve výši čtyři tisíce korun. Je určen na nákup krmiva a materiálu na opravu a stavbu výběhů pro zvířata v našem Bioparku. Děkujeme!

Tygří výzva
RNDr. Zdeněk BERGMAN
17.04.2014 14:32:15
Tygří výzva

Chcete udělat další důležitý krok k ukončení destrukce krásných pralesů? Podpořte Tygří výzvu svým darem a pomozte nám chránit indonéské pralesy. Podpořte Greenpeace.

JOM HA-ŠOA
RNDr. Zdeněk BERGMAN
17.04.2014 10:57:02
JOM HA-ŠOA

JOM HA-ŠOA, tedy Den šoa, stanovený na výroční den povstání ve varšavském ghettu je státním svátkem Izraele a pietním dnem věnovaným vzpomínce na šest miliónů Židů zavražděných za 2. světové války. Institut terezínské iniciativy k této příležitosti vyhlásil již 2. ročník soutěže pro školy, tentokrát na téma Mít své místo. Židé a Romové - naši spolužáci před holocaustem a dne. V literární kategorii byla porotou vyhodnocena jako jedna z nejlepších také práce naší studentky Michaely Sádkové ze 4. A. I. Bejčková

Prezentiáda - kraj
RNDr. Zdeněk BERGMAN
17.04.2014 10:30:12
Prezentiáda - kraj

Ve středu 16. dubna 2014 se v prostorách Gymnázia Dr. Václava Šmejkala v Ústí nad Labem uskutečnilo krajské kolo v prezentačních dovednostech. Naše tři týmy si vedly se střídavými úspěchy.

Dobrá zpráva ze SOČ
RNDr. Zdeněk BERGMAN
16.04.2014 19:58:52
Dobrá zpráva ze SOČ

Dnes 16. dubna 2014 se v Ústí nad Labem konalo krajské kolo SOČ. Máme dva týmy postupujících do celostátního kola! Obor Matematika: A. Zaykov 8.B, F. Gašpar 8.B, R. Fléglová 8.F s prací "Pravděpodobnost detekce vady povrchu ocelových koulí pomocí sondy ETC na kontrolních automatech typu Ball Scanner" a obor Tvorba učebních pomůcek: J. Rubáš 8.E, K. Fišerová 8.E s prací " Středoškolské funkce bez užití infinitezimálního počtu". Blahpřejeme! E. Mojžišová