Hlavní menu
Předměty
Detaily
Předměty -
Interaktivní tabule č. 9
RNDr. Zdeněk BERGMAN
18.04.2014 12:39:08

17. dubna 2014 byla do učebny č. 15 nainstalována interaktivní tabule - devátá na GT. Napomůže při výuce českého jazyka a francouzštiny.

Malování tělocvičny A
RNDr. Zdeněk BERGMAN
18.04.2014 12:35:03

Velikonoční prázdniny a svátky od 16. do 21. dubna 2014 využijeme ke kompletní výmalbě tělocvičny A. Náklady jsou 120 tisíc Kč.

Personna International
RNDr. Zdeněk BERGMAN
18.04.2014 10:51:23
Personna International

Společnost sídlící v krupské průmyslové zóně a vyrábějící žiletky nám poskytla 15. dubna 2014 sponzorský dar ve výši čtyři tisíce korun. Je určen na nákup krmiva a materiálu na opravu a stavbu výběhů pro zvířata v našem Bioparku. Děkujeme!

Tygří výzva
RNDr. Zdeněk BERGMAN
17.04.2014 14:32:15
Tygří výzva

Chcete udělat další důležitý krok k ukončení destrukce krásných pralesů? Podpořte Tygří výzvu svým darem a pomozte nám chránit indonéské pralesy. Podpořte Greenpeace.

JOM HA-ŠOA
RNDr. Zdeněk BERGMAN
17.04.2014 10:57:02
JOM HA-ŠOA

JOM HA-ŠOA, tedy Den šoa, stanovený na výroční den povstání ve varšavském ghettu je státním svátkem Izraele a pietním dnem věnovaným vzpomínce na šest miliónů Židů zavražděných za 2. světové války. Institut terezínské iniciativy k této příležitosti vyhlásil již 2. ročník soutěže pro školy, tentokrát na téma Mít své místo. Židé a Romové - naši spolužáci před holocaustem a dne. V literární kategorii byla porotou vyhodnocena jako jedna z nejlepších také práce naší studentky Michaely Sádkové ze 4. A. I. Bejčková

Prezentiáda - kraj
RNDr. Zdeněk BERGMAN
17.04.2014 10:30:12
Prezentiáda - kraj

Ve středu 16. dubna 2014 se v prostorách Gymnázia Dr. Václava Šmejkala v Ústí nad Labem uskutečnilo krajské kolo v prezentačních dovednostech. Naše tři týmy si vedly se střídavými úspěchy.

Dobrá zpráva ze SOČ
RNDr. Zdeněk BERGMAN
16.04.2014 19:58:52
Dobrá zpráva ze SOČ

Dnes 16. dubna 2014 se v Ústí nad Labem konalo krajské kolo SOČ. Máme dva týmy postupujících do celostátního kola! Obor Matematika: A. Zaykov 8.B, F. Gašpar 8.B, R. Fléglová 8.F s prací "Pravděpodobnost detekce vady povrchu ocelových koulí pomocí sondy ETC na kontrolních automatech typu Ball Scanner" a obor Tvorba učebních pomůcek: J. Rubáš 8.E, K. Fišerová 8.E s prací " Středoškolské funkce bez užití infinitezimálního počtu". Blahpřejeme! E. Mojžišová

Týden lidských práv - úterý
RNDr. Zdeněk BERGMAN
16.04.2014 19:40:52
Týden lidských práv - úterý

15. dubna 2014 zavítaly na naši školu dvě lektorky z Amnesty International s programem Úvod do lidských práv, kterým provedly primu a 2.A, a workshopem Trest smrti pro 5.A. Plné ruce práce měli však i zdejší kantoři, kteří besedovali se žáky na téma fairtrade (Krev v mobilech), či porušování lidských práv v Barmě (Barmský VJ). Student 7.B a předseda PGT Michal Novák si pro své spolužáky za sext připravil seminář o funkci a možnostech školního parlamentu. P. Pokorná

Trest smrti
RNDr. Zdeněk BERGMAN
16.04.2014 19:28:32
Trest smrti

Dne 15. dubna 2014 se uskutečnil workshop pro žáky 5.A od Amnesty International na téma Trest smrti. V první řadě se žáci museli zamyslet, jaký postoj k dané otázce zaujímají a svou pozici odůvodnit. Poté si přečetli dva články o různých případech lidí odsouzených k trestu smrti a shlédli dva filmové dokumenty.

Palčivá otázka
RNDr. Zdeněk BERGMAN
16.04.2014 19:24:49
Palčivá otázka

14. dubna 2014 se třída 7. A v rámci Týdne lidských práv zúčastnila promítání dokumentárního filmu Palčivá otázka. Film se snaží nastínit problematiku tibetské národní menšiny, potlačování lidských práv v Číně a zkreslování situace čínskými médii. Zaměřuje se zejména na období 2009 – 2012, tedy po olympiádě v Pekingu.

Maratonci opět ve finále
RNDr. Zdeněk BERGMAN
16.04.2014 14:36:05
Maratonci opět ve finále

V úterý 15. dubna 2014 proběhlo za velmi chladného počasí krajské semifinále Juniorského maratonu v Ústí nad Labem. Naše „Super parta“: R. Krajník 8.C, J. Laštovka 6.C, M. Cristina-Colaco 5.F, J. Koval 6.E, P. Králová 6.F, J. Klír 5.A, T. Běhounková 6.E, M. Tůma 6.E, H. Saleh 7.F aj. Matějka 5. A zvítězila v konkurenci 15 škol systémem start – cíl v čase 2:33:53. Svým soupeřům nedala vůbec šanci, náskok neustále zvyšovala, až zvítězila s přehledem o 3,5 kilometru.

Matematická soutěž Adama Riese
RNDr. Zdeněk BERGMAN
16.04.2014 12:59:08
Matematická soutěž Adama Riese

11. dubna 2014 se konalo oblastní kolo matematické soutěže Adama Riese, které organizovalo Podkrušnohorské gymnáziu Most. Přestože Barbora Lacinová, Kateřina Krchovová a Karolína Králová z 1.A nepostoupily do dalšího kola, které se bude konat v německém Annabergu, děkujeme jim za vzornou reprezentaci naší školy. Oldřich Trejtnar

Náboj 2014
RNDr. Zdeněk BERGMAN
16.04.2014 12:51:52
Náboj 2014

V pátek 11. dubna 2014 se dva pětičlenné týmy, junioři (studenti sext) a senioři (studenti septim) zúčastlily tradiční mezinárodní matematické soutěže Náboj, kterou organizuje Matematicko-fyzikální fakulta v Praze. Senioři dopadli lépe, umístili se v polovině početného a kvalitního startovního pole. Všichni zúčastnění studenti si při soutěži vyzkoušeli týmovou spolupráci při řešení náročných matematických úloh a získali tak nové cenné zkušenosti. Všem účastníkům patří dík za účast a snahu. M. Kejzlar

Mechorosty a kapraďorosty
RNDr. Zdeněk BERGMAN
15.04.2014 22:25:44
Mechorosty a kapraďorosty

Zde jsou ke stažení prezentace na uvedené téma. Jsou v PowerPointu 2013. Velikost je 10 až 20 MB.

Koncert na podporu lidských práv
RNDr. Zdeněk BERGMAN
15.04.2014 20:56:34
Koncert na podporu lidských práv

Významnou akcí v rámci Týdne lidských práv je zítřejší (16. dubna 2014) koncert studentských kapel. Koná se v aule GT od 17.00. Přijďte. Bude to stát za to!

Úvod do lidských práv pro 1.A
RNDr. Zdeněk BERGMAN
15.04.2014 16:50:51

Dnes 15. dubna 2014 se naše třída 1.A sešla v učebně 72, abychom se dozvěděli něco o lidských právech. Přivítaly nás dvě sympatické slečny a hned jsme se pustili do práce. Začali jsme přemýšlením o lidských právech a s popisem člověka. Po té jsme nakreslili strom lidských práv. Ke kořenům jsme napsali základní lidská práva a k větvím práva, kterých musíme sami dosáhnout. Po přestávce jsme si přečetli po skupinkách příběhy, ve kterých došlo k porušení lidských práv, a určili jsme u nich, která práva byla porušena. Po této aktivitě jsme měli čas se zeptat na to, co nás zajímalo. Program byl zajímavý a celou třídu jistě bavil. Za 1.A Yarulová, Mažáriová 

Výuka jazyků interaktivně - databáze materiálů
RNDr. Zdeněk BERGMAN
15.04.2014 16:48:43
Výuka jazyků interaktivně - databáze materiálů

Masarykova obchodní akademie v Jičíně ve spolupráci s 26 středními školami ČR vytvořila ucelenou databázi interaktivních výukových materiálů pro cizí jazyky. Databáze obsahuje více než 3180 interaktivních materiálů pro výuku anglického, německého, ruského, francouzského, španělského a latinského jazyka. Všechny materiály jsou členěny podle jednotlivých úrovní Společného evropského referenčního rámce pro jazyky od A1 do B2 a dle vybraných témat: konverzační, reálie, gramatika, odborná, literatura a umění, mezipředmětové vztahy. 

Návštěva z G Borna
RNDr. Zdeněk BERGMAN
15.04.2014 16:44:10
Návštěva z G Borna

Od pondělí 14. dubna do středy 16. dubna navštíví Gymnázium Teplice skupina 17 žáků z německého gymnázia v Borně. Na programu je prohlídka naší školy, Teplic, prohlídka Prahy, sportovní aktivity a návštěva vybraných vyučovacích hodin (AJ, Hv, M, F). Někteří naši žáci jsou německým vrstevníkům průvodci a ubytovateli a doprovází je na všech aktivitách. Nejvíce jsou do partnerské spolupráce zapojeni žáci 2.B a 3.B, kteří si pilně procvičují svou němčinu. Návštěvu za naši školu připravil Mgr. Rak s pomocí Mgr. Hejhalové a Mgr. Volfové. M. Řeháková

Týden lidských práv ve fotografii
RNDr. Zdeněk BERGMAN
15.04.2014 16:34:35

Z prvního dne Týdne lidských práv, kterým bylo pondělí 14. dubna 2014, přinášíme několik fotografií.

Týden lidských práv - pondělí
RNDr. Zdeněk BERGMAN
15.04.2014 16:15:31
Týden lidských práv - pondělí

V pondělí 14. dubna 2014 se uskutečnilo v rámci Týdne lidských práv hned několik zajímavých akcí – 2 třídy se zúčastnily besedy o Tibetu vedené profesorem Řehákem, několik sext se dozvědělo více o tématu fair trade na workshopu s Veronikou Bačovou ze společnosti FAITRADE ČR, kvinty absolvovaly nesmírně zajímavé vyprávění novinářky a cestovatelky Pavly Holcové o Kubě a Ázarbajdžánu a tercie si vyslechly přednášku pana Pabiána o éře socilaismu. P. Pokorná