Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Informace ČMS

11.03.2019 422 RNDr. Věra Ševčíková

Informace ČMS

Česká matematická společnost, která je součástí Jednoty českých matematiků a fyziků, vydává časopis Informace ČMS. No a v čísle 71 z prosince 2018 se o nás píše toto:

Podpora matematických a informatických akcí pro mladé zájemce o matematiku

Na podzim 2014 se výbor ČMS rozhodl podporovat popularizační a vědeckou činnost mladých kolegů v matematice formou peněžních příspěvků na organizaci soutěží, přednášek, seminářů ap. určených zejména pro středoškolské a vysokoškolské studenty. Aktivita probíhá formou každoroční soutěže, v níž organizátoři předkládají své návrhy akcí nebo projektů s žádostmi o příspěvek. Soutěž je vyhlašována na webových stránkách ČMS. Aktivita se ujala, je o ni značný zájem. V r. 2018 jsme obdrželi žádosti o podporu čtyř korespondenčních seminářů, čtyř soutěží a pěti soustředění a letních škol. S jednou výjimkou šlo vesměs o akce pro žáky základních škol a studenty středních škol. Po posouzení všech žádostí se výbor rozhodl podpořit devět z nich celkovou částkou 60 tis. Kč. Jednou z velmi úspěšných akcí, která si rozhodně zasloužila naši podporu, byl seminář Matematika a přírodní vědy pořádaný Gymnáziem Teplice ve spolupráci s ústeckou pobočkou JČMF 3.–7. října 2018 v Žihli. Třídenní program pro 77 žáků a studentů byl nabitý 10 přednáškami, množstvím praktických cvičení, besedou o Jednotě a večerním táborákem. O gymnáziu, jeho aktivitách a atmosféře se více dozvíte z následující zprávy předsedy ČMS Luboše Picka.
 
Harmonie průměrů v podání RNDr. Věry Ševčíkové


Návštěva na gymnáziu v Teplicích

V pátek 9. listopadu 2018 jsme spolu s Hanou Turčinovou navštívili Gymnázium Teplice. Na místě se nám dostalo velice vřelého přijetí od ředitele gymnázia RNDr. Zdeňka Bergmana, zástupkyně ředitele RNDr. Věry Ševčíkové, projektové manažerky Mgr. Ilony Kuboňové a profesorky biologie a matematiky Mgr. Pavly Bergmanové. Tento hvězdný tým se nám navzdory svému nabitému programu velice intenzivně věnoval tři hodiny a uspořádal pro nás velmi zajímavou a podnětnou exkurzi. Představitelé školy vskutku mají na co být hrdí.


Čestné uznání sjezdu Jednoty pro dr. Věru Ševčíkovou

Jedním z hlavních účelů návštěvy bylo předání diplomu dokládajícího čestné uznání, které v červnu 2018 udělil sjezd JČMF na návrh České matematické společnosti paní RNDr. Věře Ševčíkové za její dlouholetou příkladnou práci se středoškolskou mládeží, konkrétněji za pořádání velice úspěšných matematických seminářů pro středoškolské studenty a soustavnou propagaci matematiky mezi mladými. Meziakce hodnépozornosti patří zejména tradiční říjnové semináře v Žihli, kam se pravidelně každý rok vydává kolem čtyřiceti studentů, aby zde spolu se svými učiteli prožili čtyři dny plné vědy a inteligentní zábavy. Náplň tvoří přednášky z matematiky a fyziky, biologická cvičení a zajímavé exkurze. Na akci se drobným finančním příspěvkem již po několik let podílí Česká matematická společnost. Zprávy o akci, jejichž prostřednictvím nás pravidelně informuje RNDr. Věra Ševčíková o proběhlých seminářích, jsou vpravdě legendární. Nezřídka dosahují patnácti stran a obsahují mimo jiné bohatou fotodokumentaci a citáty nadšených studentů.

Procházka po gymnáziu nabízí podívanou vskutku neobvyklou. Veškerý dostupný prostor (a to jak dvojrozměrný na stěnách, tak i trojrozměrný na chodbách) je zaplněn nesmírně zajímavými nástěnkami a exponáty, vesměs vlastní výroby. Gymnázium se rozkládá ve třech poměrně rozlehlých budovách. Areál se totiž v roce 1993 rozrostl o budovu bývalého kláštera sester Boromejek a budovu bývalé měšťanské školy. Od té doby se rozkládá po oboustranáchAlejníuliceaodroku2000jsouvšechnytřibudovypropojeny krytou lávkou. Navzdory nadstandardnímu prostoru už téměř není kam dávat nové exponáty, o jejichž přísun rozhodně není nouze. V této souvislosti jsme vyslechli drobný povzdech, že matematické nástěnky čelí tlaku jiných předmětů. Areál obsahuje prvky, které hned tak na běžné střední škole nenajdeme. Kromě zoologické zahrady, didaktického parku nebo Beuronské kaple a nádherné auly s knihovnou jsme měli možnost navštívit například vycpávárnu zvířat (!). Gymnázium o naší návštěvě informovalo na svých stránkách: www.gymtce.cz/cs/predmety/fyzika/prof-rndr-lubos-pick-cscdsc/580, www.gymtce.cz/cs/vysledky/oceneni-dr-sevcikove/579

Luboš Pick

Převzato z https://jcmf.cz/sites/default/files/71.pdf

Zpět na: RNDr. Věra Ševčíková

Partneři a sponzoři

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz