Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Areál školy

Nové šatny u tělocvičny A

Čas , kdy jsou žáci nuceně mimo školu, využíváme ke zvelebení školních prostor. Od ledna do března 2021 probíhala rekonstrukce šatny u tělocvičny v budově A. Pracovali na ní všichni tři školníci a trochu pomohl i truhlář.

23.03.2021 21:23 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Lípa velkolistá

Tahle lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) stojí uprostřed dvora budova A naší školy. Zasadili jsme ji 28. srpna 1997 společně s manželi Janou a Janem Slavíkovými, kteří zrovna odcházeli do důchodu. Kmínek byl tehdy asi 5 let starý. Lípu jsme vybrali, protože je to náš národní strom.

12.03.2021 19:32 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Strop se propadá!

Titulek je typickou novinářskou "poplašnou zprávou". Skutečnost je totiž taková, že na půdě budovy B (nejstarší z celého areálu školy) se nám trochu prohnula podlaha. Proto jsme v únoru 2021 přizvali statika, aby věc posoudil.

25.02.2021 13:23 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Nové prostory v suterénu A

Díky loňské rekonstrukci energetického systému školy se výrazně zmenšily prostorové nároky na umístění technologie předávací stanice. Proto jsme od prosince 2020 do února 2021 mohli uvolněné prostory upravit.

24.02.2021 19:43 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Západní schodiště

Spodní šást západního schodiště budovy A trpí vlínající vlhkostí, kvůli které se opakují problémy s omítkou a výmalbou. V lednu a únoru 2021 jsme jim (snad) udělali přítrž důkladnou opravou speciální sanační omítkou.

23.02.2021 18:45 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Šatny v suterénu

Nepřítomnost žáků ve škole využíváme k provádění řady údržbářských prací. Patří k nim i vymalování části šaten v suterénu budovy A, které se uskutečnilo v lednu a únoru 2021.

22.02.2021 18:25 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Nový kabinet

Tedy on úplně nový není, ale vypadá jako nový. Jde o vymylovaný a novým kobercem osazený kabinet N v budově B. Práce proběhly v únoru 2021.

17.02.2021 19:50 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Práce ve škole

Čas, kdy ve škole nejsou žáci, využíváme k provedení údržbářských a malířských prací. V lednu 2021 tak např. byl vybílen prostor nadchodu nad Alejní ulicí. A v učebně č. 5 vyrobili školníci novou velkou nástěnku.

15.02.2021 19:43 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Práce ve škole: omítky

Do školy nemůžou chodit žáci, tak tam chodí řemeslníci. Řešíme například problém s vlhkými omítkami v suterénu budovy A. Teď v lednu 2021 tedy měníme staré odfouklé omítky za nové sanační.

15.01.2021 13:48 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Plastiky na bráně opraveny

Plastiky lva a medvěda zdobící bránu do dvora budovy A byly v průběhu září 2020 zrestaurovány. Práce pováděl tým akademického sochaře Libora Piskláka. Protože platiky jsou součástí památkově chráněné budovy, byly práce prováděny pod dohledem oddělení památkové péče teplického magistrátu a odborníka z Národního památkového ústavu.

12.10.2020 18:10 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

1 2 3 . . . Další Čekejte...

Fotogalerie

Šatna TvA

Šatna TvA

17 fotek

Rekonstrukce šaten u tělocvičny A v zimě 2021.

RNDr. Zdeněk Bergman
23.03.2021 21:19

Všechny galerie

Partneři a sponzoři

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz