Logo Ústecký kraj

Svěřte mi výchovu a změním tvářnost Evropy. Leibniz

Den otevřených dveří 2023

29.11.2023 1 529 RNDr. Zdeněk Bergman

Den otevřených dveří 2023

V sobotu 2. prosince 2023 proběhne tradiční den otevřených na Gymnáziu Teplice. Od 9:00 do 12:00 budou (skoro) všechny dveře na GT otevřené.

Co můžete v tento den ve škole vidět a slyšet?

Ředitel školy podá základní informace o gymnáziu:

  • o přijímacím řízení na Gymnázium Teplice
  • o studijních formách a možnostech na nižším i vyšším stupni gymnázia
  • o vybavení školy, službách studentům
  • o složení učitelského sboru
  • o možnostech mimoškolních aktivit, o studijních pobytech v zahraničí, o projektech

Další informace podají zástupci ředitele, výchovní poradci a vyučující:

  • profesní volba:

možnosti studia na vysokých školách, volba povolání, úspěšnost studentů gymnázia v přijímání na VŠ, uplatnění studentů v praxi

  • studium cizích jazyků:

systém výuky, návaznost na předchozí jazykové vzdělání, možnosti rozšiřujícího studia, konverzace, studijní výjezdy a pobyty v zahraničí,

  • náplň a možnosti rozšiřujícího učiva v dalších předmětech (matematika, společenské vědy, přírodovědné předměty, informatika, tělesná výchova, hudební a výtvarná výchova).

Návštěvníci si budou moci prohlédnout všechny budovy školy, odborné učebny a jejich vybavení. Pro zájemce z řad žáků budou připraveny soutěže a různá překvapení (fyzikální pokusy, ukázka přírodnin, historické rébusy, práce v keramické dílně, elektronická média ve výuce, sportovní klání v tělocvičně,…).

Pro veřejnost bude zajímavá zejména biologie (soutěže a hry, ukázky živých zvířat a rostlin). Zpřístupněn bude skleník s exponáty, prohlédnout si budete moci didaktický park.

Navštívit lze také Beuronskou kapli, kde si můžete poslechnout odborný komentář průvodců z řad studentů.

Podáme informace o přijímacím řízení!

Podrobný program akce bude k dispozici o Dni otevřených dveří ve vstupním vestibulu.

Vedení školy a celý učitelský sbor srdečně zvou k návštěvě uchazeče o studium, jejich rodiče, ale i kolegy ze základních škol a všechny, kteří se o životě teplického gymnázia chtějí něco dovědět.

RNDr. Zdeněk Bergman

Zpět na: Oznámení

Fotogalerie

Británie 2024 - 4

Británie 2024 - 4

9 fotek

Krásy jižní Anglie zkoumá skupina 45 našich žáků od 8. do 14. dubna 2024.

RNDr. Zdeněk Bergman
14.04.2024 15:44

Všechny galerie

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz