Logo Ústecký kraj

Svěřte mi výchovu a změním tvářnost Evropy. Leibniz

Fakulta životního prostředí nabízí témata seminárek

10.10.2022 803 Ing. Jakub Mráček

Fakulta životního prostředí nabízí témata seminárek

FŽP UJEP nabízí dvě zajímavá témata pro seminárky. Jsou zaměřena biologicky a ekologicky. V případě zajmu kontaktujte přímo vědecké pracovníky.

Dynamika růstu nejrozšířenější světové dřeviny - jalovce obecného - v kontextu klimatické změny (vedoucí: Mgr. et. Ing. Jiří Lehejček, Ph.D.)
Student(ka) se při své práci zaměří na laboratorní analýzu růstových parametrů jalovce obecného. Jedná se o velmi citlivý indikátor projevů klimatické změny, přičemž keře žijí na rozsáhlém území severní polokoule a mají tak potenciál pomoci porozumět komplexním projevům. Keře dosahují zároveň stáří několika století a díky tomu představují vynikající environmentální archiv. Na laboratorní práce naváže měření pomocí softwaru windendro a vyhodnocení trendů růstu v závislosti na různých klimaticko-environmentálních podmínkách. Cílem výzkumu bude zjistit, jaká kombinace environmentálních podmínek poskytuje nejpříhodnější stav pro dlouhověkost druhu a klimaticko-environmentální citlivost růstových parametrů.

Výzkum koprolitů mořských obratlovců české křídové pánve (vedoucí: Ing. Richard Pokorný, Ph.D.)
Pojmem "koprolit" je v paleontologii označován fosilizovaný exkrement, zároveň náleží do kategorie tzv. fosilních stop - tedy dochovaných projevů po životních činnostech původců (digestichnia - stopy po vylučování). Koprolity jsou zároveň důležitým, ale dosud spíše opomíjeným zdrojem informací o potravních vztazích, nárocích v paleoekosystémech.
Koprolity se hojně nachází na řadě lokalit v rámci české křídové pánve. Cílem práce je provést terénní průzkum vybraných svrchnokřídových lokalit v severních Čechách, shromáždit kolekci koprolitů a ty následně laboratorně analyzovat. Úsilím bude identifikovat nestrávené zbytky (kosti, zuby, rybí šupiny aj.), ty následně determinovat a zařadit do environmentálního kontextu marinního ekosystému svrchní křídy.

Ing. Jakub Mráček

Zpět na: Oznámení

Fotogalerie

Británie 2024 - 4

Británie 2024 - 4

9 fotek

Krásy jižní Anglie zkoumá skupina 45 našich žáků od 8. do 14. dubna 2024.

RNDr. Zdeněk Bergman
14.04.2024 15:44

Všechny galerie

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz