Logo Ústecký kraj

22. 9. 1575: Rudolf II. v Katedrále sv. Víta korunován českým králem.

Fotokroužek

02.11.2018 3 239 RNDr. Zdeněk Bergman

Fotokroužek

Setkávání zájemců o fotografii se pod vedením pana Milana Stryji bude odehrávat každé úterý 10. vučovací hodinu (16:25 - 17:25) v učebně č. 1. Začíná se 6. listopadu 2018.

Fotokroužek pod vedením teplického fotografa a absolventa teplického gymnázia Milana Stryji - www.milanstryja.com

Vhodný pro začátečníky a středně pokročilé, pokročilí jsou také vítaní - pro pomoc začátečníkům v rámci kroužku. 

Cílem kroužku je naučit absolventy obsluhovat digitální zrcadlovku (DSLR), nebo bez-zrcadlovku s výměnnými objektivy (častečně též kompaktní automaty). Na konci kurzu by absolvent měl zvládnout plně ovládat všechny funkce jeho aparátu a umět ručně nastavit nejvhodnější parametry. Také by měl absolvent znát základy kompozice, exponometrie atd. 

Rozsah kroužku je 1 hodina týdně.

Obsah kroužku 

1) obecná teorie fotografie - čas, clona, ISO, vyvážení bílé, zaostřování, typy objektivú, kompozice, exponometrie a podobně

2) základy specifických oborů fotografie - portréty, krajina, street foto, makro atd.

3) po vysvětlení základů teorie focení v praxi v rámci časových možností kroužku a počasí

Očekávám od studentů aktivní přístup a zájem o fotografii

Osnova:

Přesnou náplň kroužku upřesním až v průběhu roku/ po první hodině podle odezvy a požadavků studentů, nicméně bych rád nabídnul tyto témata:

1) obecná teorie fotografie:

- délka expozice a její vliv na výslednou fotografii

- co je clona a její vliv na výslednou fotografii

- hloubka ostrosti a bokeh

- citlivost (iso) a její vliv na výslednou fotografii

- vyvážení bílé a jeho vliv na výslednou fotografii

- exponometrie (dopadající vs odražené světlo)

- dynamický rozsah

- analogová vs digitální fotografie

- CMOS vs CCD čipy, velikost čipů

- typy objektivů a jejich konstrukce

- vady a omezení objektivů

- technika a vybavení obecně

- pre-vizualizace a tvorba konceptu, storyboard/ moodboard

- řemeslo vs umění ve fotografii

- historie fotografie

- základy kompozice, zlatý řez, časté chyby kompozice

- typy a kvality světla (měkké, tvrdé, přirozené, umělé)

2) obecná práce s kamerou/ aparátem

- nastavení aparátu

- správné držení a zacházení s aparátem, údžba, čištení

- práce s filtry, stativem a ostatním příslušenstvím

3) post-produkce

- úprava fotek v počítači

- správa, ukládání a záloha dat

4) portréty

- výběr modelu

- výběr lokace

- výběr vybavení

- optimální nastavení aparátu, ostření

- práce se světlem, přirozeným či umělým (blesky)

- práce s modelem

- kompozice

5) krajinářská fotografie

- výběr krajiny, lokace a stanoviště

- vliv počasí a roční a denní doby, meteorologie

- výběr techniky, práce se stativem a filtry

- kompozice, umělecké techniky

6) makro-fotografie

- vybavení pro makro

- výběr objektu, pozadí

7) sportovní fotografie

- vybavení pro sportovní fotografii

- specifické techniky

8) fotografie rychlých dějů

- speciální vybavení a techniky

9) camera obscura

- princip camera obscura

10) panorama

- sweep panorama vs skládané panorama

11) domácí úkol 1x za měsíc

- úkol vyfotit dané téma a skupinové hodnocení a diskuze (dle zájmu a časových možností studentů)

12) přidat témata podle zájmu, pokud budu moci nějak přispět...

Předpokládám následující formát kroužku, střídání po týdnech a dle počasí:

- hodina teorie - ve třídě (hlavně v zimě a za deště)

- hodina praxe - ve třídě, nebo mimo budovu (dle počasí venku)

- hodina hodnocení fotek z praxe, diskuze - ve třídě

- hodina diskuze nad domácím úkolem, zadání nového úkolu - ve třídě (pokud bude zájem)

Zpět na: Oznámení

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz