Logo Ústecký kraj

Pax hominibus bonae voluntatis.

Gymnázium Friedricha Schillera vás zve.

06.01.2020 2 028 RNDr. Zdeněk Bergman

Gymnázium Friedricha Schillera vás zve.

Pokud má někdo zájem studovat v příštím školním roce 2020/21 na dvojjazyčném gymnáziu V německé Pirně, tak zde přinášíme inforamce o propagačních akcích:

První z připravovaných akcí se uskuteční dne 14. 1. 2020 od 17.00 h do 19.00 h v Kontaktní kanceláři Svobodného státu Sasko (U Lužického semináře 13, 118 00 Praha 1). Během akce bude prezentován zástupci německého gymnázia tento česko-německý vzdělávací projekt. Následně budou mít zájemci o studium v SRN možnost pohovořit s českými rodiči, jejichž děti navštěvují toto saské gymnázium. V rámci připravované akce bude taktéž prostor pro dotazy zúčastněných rodičů, žáků, vyučujících německého jazyka a zástupců českých škol (viz příloha – Pozvánka na Propagační akci v Kontaktní kanceláři Svobodného státu Sasko).

Druhá proběhne dne 21. 1. 2020 od 16:30 na Krajském úřadě Ústeckého kraje v Ústí nad Labem.

budova "B"
Dlouhá 15
400 02 Ústí nad Labem

zasedací místnost v přízemí B04

Přítomni budou zástupci vedení školy z Pirny, kteří budou připraveni informovat o možnostech vzdělávání v binacionálním gymnáziu. Součástí akce bude prezentace školy. Akci budou přítomni zástupci Letiště Drážďany, které je partnerem školy. Je doporučeno navštívit akci v doprovodu rodičů, kteří je při podání přihlášky zastupují.

Třetí akcí je Den otevřených dveří, který se uskuteční dne 24. 1. 2020 od 14.00 h do 18.00 h v Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně (Seminarstraße 3, Pirna, SRN). Během této akce budou mít žáci možnost prohlédnout si binacionální německo-český internát, prostory školy, tělocvičnu, a získat bližší informace k binacionálnímu bilingvnímu vzdělávacímu programu. Dále budou představeny jednotlivé vyučovací předměty a kroužky, bude prezentována školní knihovna a školní muzeum (viz přílohy – Plakát – Den otevřených dveří a Pozvánka na Den otevřených dveří).

Zpět na: Oznámení

Fotogalerie

6.G na Kraji

6.G na Kraji

6 fotek

8. února 2024 navštívila třída 6.G Krajský úřad a setkala se s hejtmanem.

Mgr. Rostislav Gramskopf
12.02.2024 13:26

Všechny galerie

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz