Logo Ústecký kraj

Hledání Paláce vidění

01.10.2021 1 286 RNDr. Zdeněk Bergman

Hledání Paláce vidění

Zveme vás na akci organizovanou absolventy GT v novém centru Zahálka 2. října 2021. Jde o Hledání Paláce vidění -  komentované promítání (od 10:00) filmů umělkyně a filmařky Ley Petříkové (abs. 2011) reflektující krajinu Českého středohoří.

V odpolední části programu (od 14:30) se vydáme na výlet, na vrch Ovčín, lokaci jednoho z filmů Paláce vidění. Více informací v události: https://fb.me/e/1dcMyHKB4.

Adresa Zahálky zní: Vítězslava Hálka 1630, Teplice 

Zahálka Teplice z.s. je tvořen absolventy Gymnázia Teplice a v současné době profesionály z oblasti kultury, výtvarného umění, architektury a urbanismu či politologie. Spolek si klade za cíl aktivně se podílet na kulturním a společenském životě v Teplicích a vytvořit svým programem pestrou nabídku možností kulturního vyžití. 

Členové spolku v minulosti pracovali například na organizaci multižánrového festivalu Sejf Teplice. V současné době působí jako produkční kulturních akcí, programů (přednášky, edukační programy, workshopy) pro veřejnost i školy, zabývají se výstavní činností, architekturou, otázkami spojenými s urbanismem, udržitelností a dalšími aktivitami nejen z kulturního odvětví.

Spolek vznikl s ambicí vzdělávat, poskytovat prostor pro seberealizaci, přinášet zábavu i relaxaci. V rámci projektu kulturního prostoru chce spolek vybudovat platformu, která by sloužila studentům se zájmem o umění, kulturu a humanitní obory, ale také široké veřejnosti a dalším teplickým spolkům. Klade si rovněž za cíl navázat spolupráce a kontakty s odborníky z dalších institucí a zprostředkovat tak setkání napříč obory.

Srdečně

Tým Zahálka 

Jakub Kraus (předseda spolku) abs. 2017

Maro Hajrapetjan (místopředsedkyně spolku) abs. 2013

Aleš Klíma abs. 2017

Emilie Rážová abs. 2016

Daniel Parachin abs. 2013

Klára Podrápská abs. 2018

Zpět na: Oznámení

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz