Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Přirozenou nevýhodou demokracie je, že těm, kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje ruce, zatímco těm, kteří ji neberou vážně, umožňuje téměř vše. Václav Havel

Hodnocení za 1. pololetí

05.01.2021 568 RNDr. Zdeněk Bergman

Hodnocení za 1. pololetí

Dnes 5. ledna 2021 rozeslalo MŠMT školám dokumenty, které se týkají hodnocení žáků za 1. pololetí tohoto školního roku. Zde vám je přinášime a navíc i informaci o tom, jak to bude probíhat na Gymnáziu Teplice.

 

Vysvědčení

Ministr školství vydal (zřejmě v předtuše, že se žáci do škol jen tak brzy nevrátí) opatření, ve kterém stanovuje, že vysvědčení za první pololetí nebo výpis z vysvědčení se může předat žákům i po posledním dnu období školního vyučování v prvním pololetí školního roku 2020/2021, nejpozději však třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

 Smysl je zřejmý: žáci dostanou pololetní vysvědčení (výpis) tehdy, až si ho ve škole budou moci osobně převzít.

Gymnázium Teplice však žákům (a rodičům) informaci o hodnocení na pololetním vysvědčení vydá v každém případě ve čtrvtek 28. ledna 2021. Když to nepůjde osobně, tak to půjde prostřednictvím informačního systému Bakaláři.

Text ministrova opatření včetně zdůvodnění je zde.

_____________________________________________

Jak se bude hodnotit

Hodnocení na vysvědčení bude samozřejmě vyjádřené známkou a bude vycházet ze známek získaných při průběžném hodnocení za celé pololetí při výuce ve škole i na dálku. Nepůjde však nutně o známku získanou zaokrouhlením dosavadního průměru. Učitelé dostali za úkol přihlížet i k dalším skutečnostem, kterými jsou:

 • účast na distanční výuce;
 • aktivita při distanční výuce (aktivní zapojení se do učení v synchronní i asynchronní distanční výuce);
 • osvojení si nové dovednosti komunikovat v prostředí platforem s učiteli i spolužáky;
 • řešení problémů spojených s distanční výukou, tvořivost, adaptabilita apod.;
 • schopnost organizovat si čas a učení v podmínkách, v nichž žák výrazně přebírá odpovědnost za svou práci;
 • to, jak si žák vytvořil prostředí pro učení doma;
 • to, jak si v digitálním zařízení vytvořil osobní učební prostředí;
 • to, jak si osvojil nové digitální kompetence související s distanční výukou synchronní i asynchronní formou;
 • to, jak při distančním vzdělávání podporuje spolužáky;
 • to, jak plnil zadané úkoly (včasnost, kvalita, ale i tvořivost apod.);
 • to, zda a jak plnil další doplňkové úkoly;
 • to, zda si žák pamatuje znalosti nabyté při prezenční výuce a dříve osvojené znalosti a dovednosti dokáže při dalším procesu učení používat;
 • osobní portfolio žáka (v listinné či digitální podobě).

Učitelé jistě nezváládnou vyhodnotit všechny výše uvedené aspekty žákovy práce, ale budou se snažit k nim přihlížet dle toho, jaké informace mají.

Stanovený způsob hodnocení se opírá o doporučení MŠMT.

_____________________________________________

Kdy se bude hodnotit

Průběžná klasifikace vyústí v závěrečnou 26. ledna ve 14:00. To je termín, do kterého musí učitelé známky zapsat.

Ve středu 27. ledna od 14:30 proběhne schůze pedagogické rady, která výsledky vzdělávání projedná a zhodnotí.

Ve čtvrtek 28. ledna budou výsledky hodnocení oznámeny žákům a rodičům.

Zpět na: Oznámení

Fotogalerie

Fotografický kroužek seniorů

Fotografický kroužek seniorů

11 fotek

V rámci spolupráce s veřejností funguje na GT už od jara 2020 fotokroužek vedený panem Milanem Stryjou. Zde jsou některá díla jeho členů.

RNDr. Zdeněk Bergman
12.01.2021 18:28

Všechny galerie

Partneři a sponzoři

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz