Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

26. květen 1872: Emil Holub se vydává na svou první cestu do Afriky do země divokých Mašukulumbů.

Informace pro oktavány

12.05.2020 732 RNDr. Zdeněk Bergman

Informace pro oktavány

Stanovení termínů všech maturitních zkoušek v závěru školního roku 2019/20 se s ohledem na mimořádná opatření státních orgánů a nově vydané předpisy změnilo. Nyní přinášíme jeho snad už definitivní znění:

 

 

Organizace konce studia oktavánů

Uzavření klasifikace za 2. pololetí 2019/20

Klasifikace byla ukončena k 7. květnu. Všichni žáci prospěli.

Vysvědčení žáci dostanou v pátek 15. května (8.B 18. května). Konkrétní čas a místo uvádíme v informačním systému Bakaláři. Na těchto třídnických hodinách dostanou oktaváni i řadu dalšícj informací a instrukcí k organizaci konce studia.

Konzultace ve škole

V týdnu od 11. května probíhají konzultační hodiny pro maturanty. Jejich rozpis včetně počtů účastníků, místa a času konání a hygienického zabezpečení určilo a prostřednictvím rozvrhu v informačním systému Bakaláři zvěřejnilo vedení školy. Účast žáků na těchto konzultacích není povinná.

V týdnu od 18. května mohou probíhat konzultace na základě individuální domluvy maturantů s příslušnými učiteli.

Týden od 25. do 29. května je pro oktavány vyhrazen pro samostatnou přípravu na maturitní zkoušky.

Maturitní zkoušky

Písemné zkoušky společné části maturit

1. června 2020          8:00     Didaktický test z francouzského jazyka                    2  žáci

1. června 2020          8:00     Didaktický test z francouzského jazyka                    1  žák s PUP 25%

1. června 2020          8:00     Didaktický test z matematiky                                  45  žáků

1. června 2020          8:00     Didaktický test z matematiky                                    1  žák s PUP

1. června 2020        13:00     Didaktický test z anglického jazyka                      119  žáků

1. června 2020        13:00     Didaktický test z anglického jazyka                          3  žáci s PUP 25%

1. června 2020        14:05     Didaktický test z anglického jazyka                          1  žák s PUP 50%

1. června 2020        14:05     Didaktický test z anglického jazyka                          1  žák s PUP 100%

2. června 2020          8:00     Didaktický test z českého jazyka                           164  žáků

2. června 2020          8:00     Didaktický test z českého jazyka                               5  žáků s PUP 25%

2. června 2020          8:00     Didaktický test z českého jazyka                               1  žák s PUP 50%

2. června 2020          8:00     Didaktický test z českého jazyka                               1  žák s PUP 100%

2. června 2020        13:00     Didaktický test ze španělského jazyka                      1  žák

3. června 2020          9:00     Didaktický test Matematika+                                   14  žáků

Písemné zkoušky profilové části maturit

 4. června 2020        9:00     Maturitní zkouška z biologie – didaktický test         47  žáků

 4. června 2020        9:00     Maturitní zkouška z fyziky – didaktický test            22  žáků

 5. června 2020        8:00     Maturitní zkouška z angličtiny – didaktický test       45  žáků

 5. června 2020        8:00     Maturitní zkouška ze španělštiny – didaktický test    4  žáci

 5. června 2020      10:00     Maturitní zkouška z němčiny – didaktický test           8  žáků

 5. června 2020      10:00     Maturitní zkouška z ruštiny – didaktický test              4  žáci

 8. června 2020        8:00     Maturitní zkouška z chemie – didaktický test           29  žáků

 9. června 2020        8:00     Maturitní zkouška z informační gramotnosti              5  žáků

 9. června 2020        8:00     Maturitní zkouška z deskriptivní geometrie                7  žáků

10. června 2020       8:00     Maturitní zkouška z matematiky – didaktický test    13  žáků

Ústní zkoušky proběhnou v týdnech od 15. a 22. června. 

Slavnostní předání maturitních vysvědčení plánujeme na 29. června.

Všechny termíny jsou zapsány v Plánu akcí, kde je můžete sledovat – včetně podrobností a místa konání.

 

V Teplicích 12. května 2020

Zdeněk Bergman

PS: Důvodem pro změnu termínu písemných zkoušek profilové části jsou dva rozdílné výklady zákona a vyhlášky ze strany MŠMT. Nakonec jsem se přiklonil k výkladu, který znamená pozdější (červnový) termín, a to z důvodu, abych předešel případným stížnostem a sporům o výklad předpisů.

Zpět na: Oznámení

Fotogalerie

Bad Kissingen

Bad Kissingen

7 fotek

Ve dnech 17. až 20. února 2020 se 15 studentů našeho gymnázia vydalo navázat kontakt s partnerským gymnáziem Jacka Steinbergera v Bad Kissingenu.

Mgr. Martin Rak
19.02.2020 18:25

Všechny galerie

Partneři a sponzoři

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz