Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Rozum je jediný dar, který příroda rozdělila pravděpodobně spravedlivě, protože nikdo si nahlas nestěžuje, že ho má málo. M. de Montaigne

Informace pro uchazeče o studium

24.04.2018 5 RNDr. Zdeněk Bergman

Informace pro uchazeče o studium

Pro ty, kteří se hlásí k nám na školu, máme tyto informace:

V pátek 27. dubna 2018 bychom měli dostat z Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) zprávy o výsledcích vašich testů. Převedeme je do našeho evidenčního systému a úpřipočteme k nim body za výsledky na ZŠ, případně i body za výsledky v soutěžích (týká se jen uchazečů o čtyřleté studium).

Pak (o víkendu) vše zkontrolujeme a sestavíme pořadí uchazečů dle úspěšnosti.

V pondělí 30. dubna 2018 dopoledne (8:30 - 11:00) je čas, kdy mohou zájemci nahlédnout v kanceláři zástupkyně ředitele Mgr. M. Řehákové do podkladů pro vydání rozhodnutí.

Týž den odpoledne vydám rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu a zveřejním ho jednak na školním webu a jednak na vývěsce ve vestibulu školy. Data budou anonymizována - to znamená, že místo jména bude uveden kód, který jsme uchazečům zaslali v pozvánkce k přijímacím testům.

Nepřijatým uchazečům vystavíme písemné rozhodnutí o nepřijetí. To si mohou vyzvednout v podatelně školy ve středu 2. května od 7:30 do 17:00. Nevyzvednutá rozhodnutí předáme následující den poště.

Přijatí uchazeči pak musí do 10 pracovních dnů od vydání rozhodnutí (tj. do 16. května) odevzdat v podatelně zápisový lístek - jinak ztráci na přijetí právo. Současně se zápisovám lístkem je třeba odvzdat i lístek s volbou cizích jazyků. Pokud se tak nestane, budou žákovi jazyky přiděleny.

Další informace pro přijaté žáky budeme zveřejňovat na tomto webu.

Zpět na: Oznámení

Fotogalerie

Mundani končí

Mundani končí

10 fotek

Foto ze schůzky v Drážďanech dne 19. června 2019 pořídila P. Bergmanová.

Mgr. Pavla Bergmanová
20.06.2019 08:58

Všechny galerie

Partneři a sponzoři

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz