Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Quidquid discis tibi discis - Čemukoli se učíš, pro sebe se učíš.

Informace pro uchazeče o studium

24.04.2018 9 RNDr. Zdeněk Bergman

Informace pro uchazeče o studium

Pro ty, kteří se hlásí k nám na školu, máme tyto informace:

V pátek 27. dubna 2018 bychom měli dostat z Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) zprávy o výsledcích vašich testů. Převedeme je do našeho evidenčního systému a úpřipočteme k nim body za výsledky na ZŠ, případně i body za výsledky v soutěžích (týká se jen uchazečů o čtyřleté studium).

Pak (o víkendu) vše zkontrolujeme a sestavíme pořadí uchazečů dle úspěšnosti.

V pondělí 30. dubna 2018 dopoledne (8:30 - 11:00) je čas, kdy mohou zájemci nahlédnout v kanceláři zástupkyně ředitele Mgr. M. Řehákové do podkladů pro vydání rozhodnutí.

Týž den odpoledne vydám rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu a zveřejním ho jednak na školním webu a jednak na vývěsce ve vestibulu školy. Data budou anonymizována - to znamená, že místo jména bude uveden kód, který jsme uchazečům zaslali v pozvánkce k přijímacím testům.

Nepřijatým uchazečům vystavíme písemné rozhodnutí o nepřijetí. To si mohou vyzvednout v podatelně školy ve středu 2. května od 7:30 do 17:00. Nevyzvednutá rozhodnutí předáme následující den poště.

Přijatí uchazeči pak musí do 10 pracovních dnů od vydání rozhodnutí (tj. do 16. května) odevzdat v podatelně zápisový lístek - jinak ztráci na přijetí právo. Současně se zápisovám lístkem je třeba odvzdat i lístek s volbou cizích jazyků. Pokud se tak nestane, budou žákovi jazyky přiděleny.

Další informace pro přijaté žáky budeme zveřejňovat na tomto webu.

Zpět na: Oznámení

Fotogalerie

Pěvušky

Pěvušky

6 fotek

Foto z výstavy Evy a Katky Mojžišových před Vánoci 2018.

RNDr. Zdeněk Bergman
05.01.2019 14:50

Všechny galerie

Partneři a sponzoři

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz