Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Myšlení má budoucnost. Nemyšlení jen tradici. S. J. Lec

Kroužek programování

09.08.2021 872 Ing. Zdeněk Neubauer

Kroužek programování

Od září 2021 otevíráme nový ročník kroužku programování. Bude formou online sessions přes webovou aplikaci. Během září budeme sbírat zájemce a v říjnu bychom odstartovali. Kontakt na školní mail neubauer@gymtce.cz.

Náplň kroužku programmování - Ing. Zdeněk Neubauer

1. Architektura počítače          

CPU, FPU, GPU, RAM (SIMM, DIMM, SODIMM), ROM (PROM, EPROM, Flash ROM), SSD, HDD, sběrnice, zobrazovací zařízení – LCD displej, CRT monitor, vstupní zařízení: klávesnice, myš, skener, výstupní zařízení: tiskárna, plotter, prostředky pro ukládání počítačových dat

2. Principy činnosti počítače

binární (dvojkový) kód, bitovost (8,16,32,64), endianita, číselné soustavy (dvojková, šestnáctková, desítková)

3. Základní programové vybavení počítače

BIOS, UEFI, principy operačního systému: jednoúlohové (DOS) vs. Víceúlohové (Windows, UNIX, Linux), multitasking    kooperativní vs preemptivní, víceuživatelský systém, souborové systémy FAT, FAT32, NTFS, kódování znaků – ASCII, Unicode,

4. Počítačové sítě

LAN (Ethernet, MAC adresa), WAN, internet, protokol TCP/IP (IP adresa, CIDR, IPv6), síťový hardware (karta, hub, router, UTP kabel)

5. Programování počítače

Historie: Pascal, Babbage, Lovelace, Holerith, ENIAC, IBM PC, strojový kód, assembler, vyšší jazyky, kompilátor vs interpreter, programovací paradigmata (strukturované, objektové)

6. Algoritmus

Původ pojmu – Al Gorizmi, sekvence, cyklus, rekurze

7. Jazyk Pascal

Historie: Niklaus Wirth Současnost: Free Pascal, Delphi. Základní jazykové konstrukce a struktura programu: komentáře, unita, hlavní program, podmíněný překlad, direktivy kompilátoru, proměnná, konstanta, procedura, funkce, cykly (for, while, repeat ), větvení (case, if ), datové typy Principy OOP: objekty, třídy, metody

8. Databáze

Relační model báze dat, jazyk SQL

9. Naprogramovat tyto programy

desítková<->binární, římské číslice<->desítkové číslice, přehození číslic v čísle, písmen v řetězci, hledání prvočísel, permutace čísla, řetězce, faktoriál,  četnost číslic v souboru čísel, písmen v souboru řetězců, iterační – pi, ex, faktoriál, posloupnosti, numerická integrace, Pascalův trojúhelník, výčetka platidel (simulátor bankomatu), seznam všech možných DNA tripletů a jejich jednoznakové kódy, z řetězce DNA možné sekvence aminokyselin

Zpět na: Oznámení

Fotogalerie

Foto tříd

Foto tříd

24 fotek

24. června 2022 pořídil fotograf Štěpán Hon (abs. 1994) fotografie tříd a profesorského sboru.

RNDr. Zdeněk Bergman
28.06.2022 11:18

Všechny galerie

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz