Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Charakter člověka můžeme snadno posoudit podle toho, jak se chová k tomu, kdo pro něj nemůže nic udělat. J. W. Goethe

Kroužek programování

09.08.2021 1 016 Ing. Zdeněk Neubauer

Kroužek programování

Od září 2021 otevíráme nový ročník kroužku programování. Bude formou online sessions přes webovou aplikaci. Během září budeme sbírat zájemce a v říjnu bychom odstartovali. Kontakt na školní mail neubauer@gymtce.cz.

Náplň kroužku programmování - Ing. Zdeněk Neubauer

1. Architektura počítače          

CPU, FPU, GPU, RAM (SIMM, DIMM, SODIMM), ROM (PROM, EPROM, Flash ROM), SSD, HDD, sběrnice, zobrazovací zařízení – LCD displej, CRT monitor, vstupní zařízení: klávesnice, myš, skener, výstupní zařízení: tiskárna, plotter, prostředky pro ukládání počítačových dat

2. Principy činnosti počítače

binární (dvojkový) kód, bitovost (8,16,32,64), endianita, číselné soustavy (dvojková, šestnáctková, desítková)

3. Základní programové vybavení počítače

BIOS, UEFI, principy operačního systému: jednoúlohové (DOS) vs. Víceúlohové (Windows, UNIX, Linux), multitasking    kooperativní vs preemptivní, víceuživatelský systém, souborové systémy FAT, FAT32, NTFS, kódování znaků – ASCII, Unicode,

4. Počítačové sítě

LAN (Ethernet, MAC adresa), WAN, internet, protokol TCP/IP (IP adresa, CIDR, IPv6), síťový hardware (karta, hub, router, UTP kabel)

5. Programování počítače

Historie: Pascal, Babbage, Lovelace, Holerith, ENIAC, IBM PC, strojový kód, assembler, vyšší jazyky, kompilátor vs interpreter, programovací paradigmata (strukturované, objektové)

6. Algoritmus

Původ pojmu – Al Gorizmi, sekvence, cyklus, rekurze

7. Jazyk Pascal

Historie: Niklaus Wirth Současnost: Free Pascal, Delphi. Základní jazykové konstrukce a struktura programu: komentáře, unita, hlavní program, podmíněný překlad, direktivy kompilátoru, proměnná, konstanta, procedura, funkce, cykly (for, while, repeat ), větvení (case, if ), datové typy Principy OOP: objekty, třídy, metody

8. Databáze

Relační model báze dat, jazyk SQL

9. Naprogramovat tyto programy

desítková<->binární, římské číslice<->desítkové číslice, přehození číslic v čísle, písmen v řetězci, hledání prvočísel, permutace čísla, řetězce, faktoriál,  četnost číslic v souboru čísel, písmen v souboru řetězců, iterační – pi, ex, faktoriál, posloupnosti, numerická integrace, Pascalův trojúhelník, výčetka platidel (simulátor bankomatu), seznam všech možných DNA tripletů a jejich jednoznakové kódy, z řetězce DNA možné sekvence aminokyselin

Zpět na: Oznámení

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz