Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Člověk musí bojovat proti tomu zlu, na které právě stačí. Jan Palach

Maturitní písemky z Bi a Dg

29.04.2021 721 RNDr. Věra Ševčíková

Maturitní písemky z Bi a Dg

Ve čtvrtek 6. května 2021 od 9 hodin se konají písemné zkoušky profilové části maturit z biologie a deskriptivní geometrie. 

Všichni studenti musí před zkouškou předložit potvrzení o negativním testu na covid-19.

Doporučujeme, aby si studenti potvrzení o negativním testu přinesli s sebou. Potom je jen předloží ke kontrole. Ostatní jsou povinni podrobit se testování ve škole.

Testování na covid-19 a kontrola náhradních potvrzení proběhne v přízemí budovy A v 8:30.

Prosíme studenty, aby počkali na instrukce na chodbě v přízemí před učebnami v rozestupu 2 m.

ROZPIS UČEBEN

Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:

a) dokladem o tom, že student prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něho doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění covid-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům covid-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit!

Studenty žádáme, aby se na chodbách neshlukovali!

Samozřejmostí je vstup do školy s respirátorem!

Věra Ševčíková

Zpět na: Oznámení

Fotogalerie

Nová bicí souprava

Nová bicí souprava

7 fotek

No nového roku 2022 s novou bicí soupravou.

PhDr. Květuše Martínková
14.01.2022 15:58

Všechny galerie

Partneři a sponzoři

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz