Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Motýli pod korunami ovocných stromů

22.02.2020 545 RNDr. Zdeněk Bergman

Motýli pod korunami ovocných stromů

V rámci projektu LIFE České středohoří vyhlašuje AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří výtvarnou soutěž na téma uvedené v titulku. Čas na zaslání prací je do 30. dubna 2020.

Cíl soutěže: Seznámit děti blíže se vzácnými druhy hmyzu, které žijí na teplomilných stanovištích, zejména pak v ovocných sadech, které jsou stovky let součástí krajiny Českého středohoří. Pro tento rok byl vybrán mizející motýl přástevník kostivalový, který je jedním z cílových druhů projektu LIFE České středohoří.

Zahájení soutěže: 1. 3. 2020

Ukončení soutěže: 30. 4. 2020

Místa odevzdání děl:

Osobně nebo poštou na adresu: AOPK ČR, Ondřej Nitsch, Správa CHKO České středohoří, Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice

Osobně nebo poštou na adresu: AOPK ČR, Lenka Černá, Správa CHKO České středohoří, detašované pracoviště Děčín, Teplická 424/69, 40502 Děčín

Soutěžní kategorie:

  1. děti z mateřských škol (věk 3-6 let)
  2. žáci prvního stupně ZŠ (věk 7-11 let)
  3. žáci druhého stupně ZŠ (věk 12-15 let) a odpovídající ročníky víceletého gymnázia

Podmínky soutěže: Přijaty budou kresby, malby a grafiky formátů A3 nebo A4.

Motiv Motýli pod korunami ovocných stromů.

Na zadní straně každé práce musí být čitelně uvedeny následující údaje:

  • jméno a věk autora,
  • název díla,
  • třída, škola, adresa školy a elektronický kontakt na osobu, která v dané škole zodpovídá za soutěž,
  • soutěžní kategorie, do které je dílo přihlášeno.

Zaslané práce se stávají majetkem vyhlašovatele.

Vyhodnocení soutěže: Výtvarné práce bude posuzovat nezávislá porota složená

z výtvarníků a zástupců AOPK ČR. Vyhodnocena budou vždy první 3 místa v každé kategorii. Obrázky zaslané do soutěže budou vystaveny během Slavností stepí, kde budou účastníci vybírat další tři vítězná díla. Slavnosti stepí se budou konat 23. května 2020 v obci Raná u Loun. Výtvarné práce budou vystaveny u příležitosti konání této akce.

Vítězné práce mohou být případně použity pro výrobu vzdělávacích či propagačních předmětů, které budou jejich autorům po domluvě předány či zaslány.

Ondřej Nitsche (ondrej.nitsch@nature.cz), tel.:703 499 066

Lenka Černá (lenka.cerna@nature.cz, tel.: 725 729 103)

Zpět na: Oznámení

Fotogalerie

Ocasatí obojživelníci

Ocasatí obojživelníci

35 fotek

Výstava v Muzeu města Duchcova připravená herpetologem PhDr. Jiřím Wolfem.

RNDr. Zdeněk Bergman
18.09.2020 17:54

Všechny galerie

Partneři a sponzoři

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz