Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Nejprve nutno změnit sebe. Pak už zpravidla nebývá nutno měnit poměry. Mark Twain

Návrat žáků do škol 10. května 2021

04.05.2021 1 604 RNDr. Zdeněk Bergman

Návrat žáků do škol 10. května 2021

V pondělí 10. května se konečně budou moci do školy vrátit první žáci. Hurá! Nastoupí dvě třídy z dvaceti devíti. Jde o 58 z 785 žáků - tedy 7,4 %. Víc nám MŠMT nedovolí.

 

Organizace výuky

V pondělí 10. května 2021 nastoupí do školy třídy 1.A a 4.A. Pro třídy 2.A a 3.A pokračuje výuka na dálku. Tyto dvojice tříd se vystřídají po týdnu.

Výuka proběhne podle rozvrhu. Je třeba sledovat aktualizaci v systému Bakaláři (změny učeben).

Výuka tělesné výchovy bude probíhat pouze venku! Je třeba s tím počítat a vzít si správné oblečení. V případě nepříznivého počasí může být výuka Tv zrušena.

Testování žáků na covid-19

První hodinu v pondělí proběhne testování žáků na covid-19. Žáci se dostaví do učeben v přízemí a po otestování se v případě negativního výsledku přesunou do učebny dle rozpisu:

Žáci mohou předložit potvrzení nahrazující testování ve škole.

Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:

a) dokladem o tom, že student prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něho doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění covid-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Druhé testování bude probíhat ve čtvrtek už od 7:40 – opět ve stejných učebnách. Frekvence testování 2x týdně platí jen v týdnu prvního návratu žáků do školy. V dalších týdnech se tito žáci testují již jen v pondělí.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit!

Druhé testování bude probíhat ve čtvrtek už od 7:40 – opět ve stejných učebnách. Frekvence testování 2x týdně platí jen v týdnu prvního návratu žáků do školy. V dalších týdnech se tito žáci testují již jen v pondělí.

Žáky žádáme, aby dodržovali základní hygienická pravidla a používali dezinfekci umístěnou na chodbách.

Prosíme, aby se žáci na chodbách neshlukovali a dodržovali rozestupy.

Ve škole je nutno používat respirátor. Pokud někdo mimořádně respirátor zapomene nebo se mu poškodí, vydáme mu v sekretariátu náhradní.

Na žáky se těšíme a věříme, že výuka se vrátí při dodržování základních hygienických pravidel do obvyklého režimu.

Věra Ševčíková

 

Zpět na: Oznámení

Fotogalerie

Foto tříd

Foto tříd

24 fotek

24. června 2022 pořídil fotograf Štěpán Hon (abs. 1994) fotografie tříd a profesorského sboru.

RNDr. Zdeněk Bergman
28.06.2022 11:18

Všechny galerie

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz