Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Návrhy na témata seminárních prací

06.10.2018 2 438 RNDr. Zdeněk Bergman

Návrhy na témata seminárních prací

Každý septimán musí ve školním roce 2018/19 vypracovat seminární práci. Zde nabízíme výzkumné úkoly, která mají pro GT praktický význam:

Pokud budou výstupy ekonomicky a organizačně přijatelné, dočkají se přímého uplatnění v praxi. Žáci tak mají možnost přispět k rozvoji své školy a současně pocítit sepjetí výzkumu a praxe.

Jak prodat – (ekonomie, programování)

Marketingová strategie internetového obchodu Gymnázia Teplice. Jde o přípravu a implementaci e-shopu v prodejně odborné literatury a školních potřeb.

Zadání:

Školní prodejna nabízí žákům i veřejnosti učebnice, školní potřeby a služby (kopírování, laminování, nažehlování).  Zavedení internetového obchody by napomohlo ke zlepšení, zatraktivnění a zvýšení objemu prodeje a služeb. Zákazníkům by přineslo větší pohodlí.

Úkoly ekonomické

 1. Průzkum požadavků zákazníků.
 2. Kalkulace nákladů, výnosů, návratnosti…
 3. Praktické zavedení systému do užívání.

Úkoly programátorské

 1. Výběr vhodného software pro e-shop.
 2. Zavedení software do systému – jeho nastavení a naplnění daty.
 3. Propojení s webem školy.

Hospodaření s odpady ve škole – (ekologie, ekonomie, biologie)

Strategie nakládání s odpady ve škole zajišťující maximální ekologický a ekonomický efekt.

Zadání:

Škola produkuje odpady, které jsou sice (do jisté míry) tříděny, ale nejsou vyčerpány všechny možnosti jejich efektivního využití. Proto je třeba zpracovat strategii a dále konkrétní postupy a návody, jak s odpady nakládat.

Úkoly ekonomické

 1. Jaká je cena odpadů na trhu, jaká je jejich uplatnitelnost.
 2. Kalkulace nákladů, výnosů, návratnosti…
 3. Marketingové nástroje na podporu ekologického chování (reklamní akce, soutěže…).
 4. Organizace sběru, třídění, ukládání a likvidace odpadů.

Úkoly ekologické

 1. Zjištění stavu odpadového hospodářství ve škole. Analýza dat.
 2. Průzkum možností, jak s odpady naložit.
 3. Návrh praktické organizace práce s odpady.

Úkoly biologické

 1. Rizika práce s odpady – hygienická, bezpečnostní. Návrhy na eliminaci rizik.
 2. Biologické procesy při degradaci biologického materiálu.
 3. Možnosti kompostování, výroby bioplynu…

Využití dešťové vody – (ekonomie, biologie, fyzika)

Dešťová vody jako zdroj

Zadání:

Dešťová voda, která spadne na areál školy, odchází zcela nevyužita kanalizací pryč. Škola přitom za odvod srážkových vod platí značné poplatky. Existuje myšlenka využít dešťové vody jednak pro závlahy a jednak jako vody pro splachování WC.

Úkoly ekonomické

Kolik stojí odvod srážkových vod, kolik jsou platby za vodu, která je použita jako užitková na závlahy a na splachování na WC.

Kalkulace nákladů na investice a jejich návratnost.

Úkoly biologické

 1. Jaká je potřeba vody na závlahy a na splachování WC.
 2. Jaké jsou normy pro použití vody na splachování.
 3. Jaké jsou biologické vlastnosti dešťové vody.

Úkoly fyzikální

 1. Jaké jsou možnosti zadržení srážkových vod a jejich skladování.
 2. Jaké jsou technické možnosti pro zajištění splachování WC dešťovou vodou (přívod, tlak, filtrace).

Nechtění živočichové ve škole – (biologie, chemie)

Zvířata, která ve škole nechceme

Zadání:

Ve škole se vyskytují zvířata, která jsou více či méně škodlivá, nebezpečná či obtěžující. Studie se zabývá tím, jak jejich přítomnost ve škole omezit.

Úkoly biologické

 1. Co se ve škole vyskytuje (holubi, potkani, myši, roztoči, vši, mouchy…).
 2. Jak jsou zjištění živočichové nebezpeční.
 3. Jaké jsou možnosti jejich eliminace.

Úkoly chemické

 1. Jaké jsou možnosti chemického boje proti obtížným či nebezpečným živočichům.

Etologie živočichů v Bioparku GT – (biologie)

Jak se chovají zvířata v Bioparku GT

Zadání:

Jak se liší chování vybraného živočišného druhu ve volné přírodě a v zajetí. Jaká je interakce mezi živočišnými druhy v Bioparku.

Úkoly biologické

 1. Rozdíly v chování daného druhu ve volné přírodě a v zajetí.
 2. Vzájemná interakce mezi vybranými druhy živočichů v Bioparku GT.
 3. Jak ovlivňuje chování živočichů chovaných v Bioparku přítomnost člověka.

Minerály a horniny Teplicka – (geologie)

Jak popularizovat informace o mineralogickém a petrografickém složení geologického podloží Teplicka.

Zadání:

Vytvoření reprezentativního materiálu – destičky se vzorky minerálů a hornin Teplicka.

Úkoly geologické

 1. Zjištění informací o složení podloží okresu Teplice a výběr hlavních minerálů a hornin.
 2. Fyzické získání vzorků v množství několika kilogramů.
 3. Výroba kartonových destiček s nalepenými vzorky.

Zpět na: Oznámení

Fotogalerie

Bad Kissingen

Bad Kissingen

7 fotek

Ve dnech 17. až 20. února 2020 se 15 studentů našeho gymnázia vydalo navázat kontakt s partnerským gymnáziem Jacka Steinbergera v Bad Kissingenu.

Mgr. Martin Rak
19.02.2020 18:25

Všechny galerie

Partneři a sponzoři

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz