Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Vzdělání je ta nejsilnější zbraň, kterou lze změnit svět. Mandela

Nechte svět přijet za Vámi.

13.05.2021 979 RNDr. Zdeněk Bergman

Nechte svět přijet za Vámi.

Na GT studovalo v letech 2010 až 2020 několik desítek cizinců v rámci výměnných studijních programů. Staňte se hostitelskou rodinou zahraničního studenta. Organizace AFS Mezikulturní programy hledá hostitelské rodiny pro školní rok 2021/22.

 

Vážení rodiče a přátelé školy,

naše škola by Vám ráda nabídla možnost stát se hostitelskou rodinou zahraničního studenta organizace AFS Mezikulturní programy, o.p.s. (www.afs.cz), s níž naše škola spolupracuje.

Od roku 1996 bylo touto organizací v ČR hoštěno více než 1400 zahraničních středoškoláků ze 32 zemí světa. AFS ročně hostí na 60 středoškoláků. Ti bydlí během pobytu v hostitelských rodinách a navštěvují gymnázia a další střední školy, kde se účastní výuky s přihlédnutím ke svým jazykovým schopnostem.

Aktuálně stále hledáme hostitelské rodiny pro studenty z Itálie, Thajska, Japonska, Francie, Turecka, Chile, Argentiny.

Pokud máte o tuto netradiční zkušenost zájem, kontaktujte prosím přímo hostitelskou koordinátorku AFS Terezu Pecháčkovou (tereza.pechackova@afs.org, tel.: 602 334 427). Další informace o hoštění naleznete také na webových stránkách: https://www.afs.cz/hostitelsky-program/

Hostitelská rodina

Hostitelskou rodinou se může stát každá rodina, která se rozhodne nezištně poskytnout po určitou dobu (3, 6 nebo 10 měsíců) domov mladému člověku z odlišného kulturního prostředí. Společným znakem hostitelských rodin je odhodlání poznat odlišnou kulturu a přijmout v zahraničním studentovi nového člena rodiny.

Ze zkušeností hostitelských rodin vyplývá, že přítomnost zahraničního studenta přináší nové zážitky, nové zkušenosti a informace o zvycích a tradicích v jiných zemích a v neposlední řadě napomáhá i odbourávání jazykových bariér. Hoštění studenta je přínosem nejen pro rodiče, kteří mají šanci nahlédnout chování svých dětí z jiného úhlu pohledu, ale i pro děti, které zpravidla zlepší své sociální schopnosti a vnímavost k jiným kulturám a odlišnostem obecně.

Podpora od AFS

AFS zajišťuje všem studentům legální pobyt a zdravotní pojištění na území ČR. Najde studentovi vhodnou střední školu v blízkosti místa bydliště, hradí náklady spojené s dopravou do školy a školní výukou. Individuální podpora zahraničního studenta a rodiny je zajištěna prostřednictvím tzv. kontaktní osoby – vyškoleného dobrovolníka, který je průvodcem studenta v nové kultuře a oporou při řešení obtížných situací.

Zpět na: Oznámení

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz