Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Organizace studia oktavánů ve 2. pololetí

09.02.2021 350 RNDr. Zdeněk Bergman

Organizace studia oktavánů ve 2. pololetí

Vážení studenti, tímto pokynem stanovuji organizační rámec pro studium oktavánů v jeho závěrečné fázi. Píšu to s vědomím, že mohou (z vnějších příčin) nastat změny.

 

 

Výchozí pravidla:

Oktaváni mohou konat maturitní zkoušku, pokud prospěli v prvním pololetí školního roku 2020/2021.[1] Tj. hodnocení za 2. pololetí není pro možnost přístupu k maturitě důležité.

MŠMT doporučuje přizpůsobit výuku maturantů ztíženým podmínkám.[2]

Hodnocení za 2. pololetí:

  • Žáci oktáv budou za 2. pololetí hodnoceni známkou.
  • Hodnocení z předmětů, ze kterých daný žák maturuje a z volitelných předmětů, bude uzavřeno k 27. dubnu 2021. (28. dubna ve 14:30 bude klasifikační porada.)
  • Hodnocení z ostatních předmětů bude uzavřeno již k 31. březnu 2021.
  • Vysvědčení bude oktavánům předáno 30. dubna. Žádné zkoušky (dodatečné či opravné) se po tomto datu již konat nebudou.

Účast žáků ve výuce:

  • Do 31. března mají oktaváni povinnost účastnit se všech hodin vyučovaných předmětů – ať už bude výuka probíhat na dálku nebo (po 1. březnu) prezenčně.
  • V dubnu se žáci nemusejí účastnit výuky předmětů, ve kterých již byla (31. března) uzavřena jejich klasifikace.
  • Posledním dnem školní docházky oktavánů je 30. duben 2021.

Termíny písemných maturitních zkoušek profilové části jsou zveřejněny zde.

Termíny didaktických testů společné části maturit jsou uvedeny tady.

Ústní maturity budou probíhat od 17. do 28. května 2021.

 

V Teplicích 9. února 2021                                                                            Bergman

________________________________________

[1] Stanovuje to MŠMT ve svém opatření obecné povahy Č. j.: MSMT-3267/2021-1 ze dne 29. ledna 2021.

[2] S ohledem na objektivní výpadek prezenčního vzdělávání se ředitelům škol doporučuje, aby se v rámci výuky ve 2. pololetí zaměřili pouze na maturitní předměty a praktické vyučování, a připravovali tak žáky na ukončení vzdělávání.

Zpět na: Oznámení

Fotogalerie

Půda B

Půda B

8 fotek

Práce na opravě podlahy na půdě budovy B začaly v únoru 2021.

RNDr. Zdeněk Bergman
25.02.2021 13:12

Všechny galerie

Partneři a sponzoři

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz