Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Poznej EU!

03.02.2020 299 RNDr. Zdeněk Bergman

Poznej EU!

Ústecký kraj ve spolupráci s poslance Evropského parlamentu JUDr. Stanislavem Polčákem vyhlašuje soutěž pro žáky středních škol Ústeckého kraje. Soutěž v podobě znalostního kvízu probíhá od 3. února 2020, 8:00 hod
do 24. února, 20:00 hod na webových stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz.

Pravidla soutěže pro střední školy Ústeckého kraje

Soutěžící. Soutěže se může zúčastnit každý student ve věku od 16 let řádně navštěvující střední školu v Ústeckém kraji, který nemá neomluvené hodiny a sníženou známku z chování. Soutěžní tým tvoří 5 studentů/studentek a jeden pedagog.

Princip soutěže. Principem soutěže je správné vyplnění znalostního kvízu s otázkami
o Evropské unii. Kvíz bude umístěn na webových stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz. Všechny správně vyplněné kvízy se dostanou do slosování. Soutěží vždy celé týmy studentů s pedagogem. Tolerance chyb je 1. V případě více odeslaných kvízů jedním týmem se bude hodnotit první odeslaný.

Souhlas soutěžících. Po vyplnění kvízových otázek musí soutěžící a pedagogický doprovod vyjádřit souhlas se zpracováním osobních údajů. Údaje budou zpracovávány pouze v rámci organizace, po dobu konání akce a nebudou poskytovány třetím stranám.

Výhra a její podmínky. Oceněno bude 18 výherců, tj. 3 soutěžní týmy po 5 studentech, vždy s doprovodem pedagoga. Odměnou pro výherce je hrazený 3denní zájezd do Francie ve dnech 30. 3. – 1. 4. 2020. Výhercům je hrazena doprava autobusem vč. všech poplatků, 2x ubytování v dvoulůžkových pokojích se snídaní a cestovní pojištění. Veškeré náklady na cestu a program jsou hrazeny z dotace Evropského parlamentu, která je podmíněna osobní účastí na akci a hlavně na povinné přednášce v Evropském parlamentu ve Štrasburku dne 31. 3./1. 4. 2020.

Písemný souhlas škol. Náhradníci. Za každý tým ručí pedagogický doprovod. Pedagogický doprovod, popř. škola, se Ústeckému kraji písemně zaváže, že na cestu nastoupí dohodnutý počet studentů a zúčastní se přednášky v Evropském parlamentu. Pro případ nepředvídatelných událostí je škola povinna zajistit náhradníky, kteří doplní stav týmu do plného počtu.  

Kontaktování výherce. Výherci budou ihned po vylosování telefonicky kontaktováni zaměstnanci Odboru kancelář hejtmana Krajského úřadu Ústeckého kraje. Následně jim budou písemně zaslány instrukce k cestě.

Organizační zajištění cesty. Organizačně cestu zajišťuje Odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Ústeckého kraje ve spolupráci s kanceláří europoslance JUDr. Stanislava Polčáka. Všichni účastníci dostanou včas před cestou veškeré instrukce a pokyny k cestě.

Pořadatel je oprávněn ze soutěže vyřadit soutěžící, kteří uvedli nepravdivé údaje a kteří nesplnili podmínky stanovené těmito pravidly.

Zpět na: Oznámení

Fotogalerie

Bad Kissingen

Bad Kissingen

7 fotek

Ve dnech 17. až 20. února 2020 se 15 studentů našeho gymnázia vydalo navázat kontakt s partnerským gymnáziem Jacka Steinbergera v Bad Kissingenu.

Mgr. Martin Rak
19.02.2020 18:25

Všechny galerie

Partneři a sponzoři

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz