Logo Ústecký kraj

22. 9. 1575: Rudolf II. v Katedrále sv. Víta korunován českým králem.

Přihlášky k maturitě 2022

12.11.2021 1 344 Mgr. Bc. Marcela Řeháková

Přihlášky k maturitě 2022

V týdnu od 15. listopadu 2021 proběhnou v oktávách třídnické hodiny, tématem hodin bude přihlašování k maturitní zkoušce. Všichni maturanti obdrží ve středu 17. 11. prostřednictvím školních mailů tiskopis přihlášky k maturitní zkoušce. Je třeba jej vytisknout, vyplnit, podepsat a předat třídnímu učiteli. Podrobný popis, jak přihlášku vyplnit je zde:

 

 1. Žáci se k maturitní zkoušce hlásí prostřednictvím oficiálního formuláře přihlášky, který odevzdají třídním učitelům nejpozději 30. listopadu 2021.
 2. Jestliže žák žádá o přiznané uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky, musí spolu s přihláškou odevzdat také platné doporučení školského poradenského zařízení.
 3. Je důležité, aby žáci řádně zkontrolovali předvyplněné osobní údaje na přihlášce a případně je doplnili, opravili.

První strana přihlášky:

 • Žáci zaškrtnou, ke kterým zkušebním předmětům se v rámci povinných zkoušek společné části hlásí (český jazyk a literatura je povinný pro všechny a poté žáci volí mezi matematikou a cizím jazykem).
 • Žáci si dále mohou zvolit až 2 nepovinně volitelné předměty, přičemž nelze zvolit stejný předmět jako v povinně volitelné části.

Druhá strana přihlášky:

 • Na druhou stranu přihlášky se uvádějí profilové zkoušky z nabídky stanovené školou.
 • Zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka vázané na volbu zkušebních předmětů ve společné části by měly být pro přehlednost uváděny jako první v pořadí.
 • Na dalších místech žáci uvedou ostatní zvolené profilové zkoušky.
 • Při výběru nepovinných profilových zkoušek postupují žáci stejným způsobem jako u vyplnění zkoušek povinných.
 • U žádné profilové zkoušky se neuvádí forma konání zkoušky.
 • Zkoušku, kterou žáci hodlají nahradit jazykovým certifikátem, uvedou na přihlášce k maturitní zkoušce stejným způsobem jako ostatní zkoušky.
 • Pokud žák požaduje v souladu s maturitní vyhláškou uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky společné části kvůli zdravotnímu handicapu, vyplní část věnovanou uzpůsobení podmínek na druhé straně.

Skladbu maturitních předmětů nelze po odevzdání přihlášky měnit! 

Při vyplňováním přihlášek se řiďte dokumentem Podoba a organizace maturit 2022, který naleznete na SharePointu zde.

Vyplněnou přihlášku žáci opatří aktuálním datem a potvrdí svým podpisem. Poté přihlášku předají třídnímu učiteli nejpozději do 30. listopadu 2021. Pokud žádají o uzpůsobení podmínek, je nezbytné s přihláškou odevzdat i platné doporučení vystavené školským poradenským zařízením. Vedení školy zajistí zápis údajů z žákovských přihlášek do centrálního registru. Během prosince 2021 obdrží žáci mailem výpis z přihlášky.  Ve výpisu z přihlášky musí žák pečlivě zkontrolovat, zda jsou údaje z přihlášky uložené v centrálním systému a uvedené ve výpisu v souladu s přihláškou. Další podrobnosti naleznete v Maturitním zpravodaji zde.

Třídnické hodiny jsou naplánovány takto, prosíme oktavány o aktivní účast:

M. Řeháková

Zpět na: Oznámení

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz