Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Přihlašování k maturitě

08.11.2019 805 Mgr. Bc. Marcela Řeháková

Přihlašování k maturitě

Dnes 8. listopadu 2019 všichni maturanti obdrželi prostřednictvím školních mailů tiskopis přihlášky k maturitní zkoušce. Je třeba jej vytisknout, vyplnit, podepsat a předat třídnímu učiteli. Podrobný popis, jak přihlášku vyplnit je zde:

 

Žáci se k maturitní zkoušce hlásí prostřednictvím oficiálního formuláře přihlášky, který odevzdají třídním učitelům nejpozději 29. listopadu 2019. Jestliže žák žádá o přiznané uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky, musí spolu s přihláškou odevzdat také platné doporučení školského poradenského zařízení. V souladu se školským zákonem jsou všichni žáci současných závěrečných ročníků na středních školách v oborech vzdělání zakončených maturitní zkouškou povinni podat přihlášku k řádnému termínu maturitní zkoušky v jarním zkušebním období.

Je důležité, aby žáci řádně zkontrolovali předvyplněné údaje na přihlášce a případně je doplnili. Důležitou součástí vyplňování přihlášky je uvedení skladby maturitních předmětů:

  • povinné a povinně volitelné předměty společné části: český jazyk a literatura a matematika nebo cizí jazyk
  • nepovinné volitelné předměty: žáci si mohou zvolit až 2 nepovinně volitelné předměty, přičemž nelze zvolit stejný předmět jako v povinně volitelné části
  • druhou stranu přihlášky je třeba vyplnit v souladu s rozhodnutím ředitele školy (žáci si volí 2 předměty).; zde se nachází volba profilových zkoušek (školní část maturity) s uvedením jedné či více jejich forem (ústní zkouška, písemná zkouška nebo jejich kombinace). Při výběru nepovinných profilových zkoušek postupuje žák stejným způsobem jako u zápisu zkoušek povinných
  • pokud žák požaduje v souladu s maturitní vyhláškou uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky společné části kvůli zdravotnímu handicapu, vyplní část věnovanou uzpůsobení podmínek na druhé straně.

Skladbu maturitních předmětů nelze po odevzdání přihlášky měnit! Při vyplňováním přihlášek se řiďte dokumentem Podoba a organizace maturit 2020, který naleznete na našem webu zde.

Vyplněnou přihlášku žáci opatří aktuálním datem a potvrdí svým podpisem. Poté přihlášku předají třídnímu učiteli nejpozději do 29. listopadu 2019. Pokud žádají o uzpůsobení podmínek, je nezbytné s přihláškou odevzdat i platné doporučení vystavené školským poradenským zařízením. Vedení školy zajistí zápis údajů z žákovských přihlášek do centrálního registru. Během prosince 2019 obdrží žáci mailem výpis z přihlášky. Každý žák má povinnost podpisem stvrdit správnost údajů obsažených ve výpisu. Ve výpisu z přihlášky musí žák pečlivě zkontrolovat, zda jsou údaje z přihlášky uložené v centrálním systému a uvedené ve výpisu v souladu s přihláškou. Další podrobnosti naleznete zde.

M. Řeháková

Zpět na: Oznámení

Fotogalerie

Ocasatí obojživelníci

Ocasatí obojživelníci

35 fotek

Výstava v Muzeu města Duchcova připravená herpetologem PhDr. Jiřím Wolfem.

RNDr. Zdeněk Bergman
18.09.2020 17:54

Všechny galerie

Partneři a sponzoři

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz