Logo Ústecký kraj

Přijímačky nově

08.01.2024 1 234 RNDr. Zdeněk Bergman

Přijímačky nově

Přijímací řízení pro školní rok 2024/25 dozná po organizační stránce významných změn. Ostatně - už jsme o tom informovali 4. prosince 2023. Samotné testy se ale nezmění - tedy jejich podoba zůstane táž.

MŠMT prostřednictvím Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání nabízí údaje a odpovědi na řadu otázek o přijímacím řízení na informačním webu. Vyzkoušejte to. 

Kompletní postup při přihlašování ke studiu na středních školách je popsán zde.

Video vysvětlující algoritmus přiřazování uchazečů do zvolených oborů vzdělání - zde.

Video s rozhovorem o nové podobě přijímacího řízení - zde.

Přihlášky se vyplňují tady. (Od 1. do 20. února 2024.)

Nabízíme vám prezentaci, kterou kolegyně Řeháková k tomuto tématu připravila.

Kromě jiného je v ní také informace o tom, že ve dnech 6. a 7. února 2024 jsme připraveni pomoci zájemcům s elektronickým vyplněním přihlášky.

Pro uchazeče z 9. tříd: Jako doklad o prospěchu na ZŠ skenujte výpis známek včetně průměrů za jednotlivá pololetí potvrzený razítkem ZŠ. (Samotné vysvědčení je méně vhodné, protože neobsahuje průměry.)

Zpět na: Oznámení

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz