Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Muž je ten, kdo stiskne zuby a vyhrne si rukávy. Perské přísloví

Přijímání k distančnímu studiu

14.01.2021 2 590 RNDr. Zdeněk Bergman

Přijímání k distančnímu studiu

Distanční forma studia je určena pro ty žáky, kteří se nemohou zúčastnit formy denní. Uskutečňuje se převážně pomocí dálkového přístupu; fyzická přítomnost ve škole je nutná pouze pro vykonání předepsaných zkoušek.

 

K přijetí do prvního ročníku je nutno úspěšně vykonat přijímací zkoušku, která probíhá dle jednotného zkušebního schématu.

Do vyššího ročníku lze žáka přijmout na základě úspěšně vykonaného přijímacího pohovoru.

Studium je bezplatné.

Vzdělávání žáků distanční formy studia probíhá dle Školního vzdělávacího programu gymnaziálního vzdělávání Gymnázia Teplice (ŠVP GV).

Odlišnosti mezi denní a distanční formou vzdělávání jsou v organizaci studia a v různém učebním plánu.

Učební plán, osnovy předmětů, metodické dokumenty a vnitřní předpis jsou žákům distanční formy vzdělávání k dispozici.

Další informace poskytne zástupkyně ředitele RNDr. Věra Ševčíková, sevcikova@gymtce.cz

Zpět na: Oznámení

Fotogalerie

5.G ve Švýcarsku

5.G ve Švýcarsku

20 fotek

Od 31. ledna do 2. února 2023 pobývala třída 5.G v Českém Švýcarsku.

Mgr. Kateřina Appelová
02.02.2023 19:03

Všechny galerie

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz