Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Příští tři týdny

09.10.2020 628 RNDr. Zdeněk Bergman

Příští tři týdny

Vzhledem k vyhlášeným opatřením vlády a MŠMT stanovuji na období od 12. října do 1. listopadu 2020 tento plán činnosti a pravidla jeho naplňování:

 

Nižší stupeň gymnázia (1.A - 4.A)

 • Až do pátku 23. října bude probíhat běžná prezenční výuka dle pravidelného rozvrhu.
 • Pro hodiny hudební výchovy platí, že budou bez aktivního zpěvu.
 • Hodiny tělesné výchovy budou většinou probíhat formou vycházek nebo se bude probírat teorie (výchova ke zdravému životnímu stylu, ochrana obyvatelstva, první pomoc, dopravní výchova, historie sportu, sportovní pravidla apod.).
 • Ve všech vnitřních prostorách školy musí žáci nosit roušku a dodržovat zpřísněná hygienická pravidla (mytí rukou, dezinfekce, vyhýbání se těsnému tělesnému kontaktu).

Vyšší stupeň gymnázia (5.A - 8.F)

 • Až do pátku 23. října bude probíhat (tak jako dosud) běžná výuka na dálku dle pravidelného rozvrhu.
 • Zrušeny jsou hodiny tělesné výchovy.
 • Komunikace s žáky probíhá prostřednictvím programů Bakaláři a Teams.
 • Témata hodin a domácí úkoly jsou zapsány v třídní knize dostupné z Bakalářů (Bakaweb). 
 • Tam je vedena i případná absence žáků na online hodinách. Absenci je třeba omlouvat!
 • Pokyny k výuce dostávají žáci výhradně cestou Teams.
 • Vypracované úkoly žáci odevzdávají prostřednictvím Teams - Zadání.

Podzimní prázdniny

 • Od soboty 24. října do neděle 1. listopadu budou podzimní prázdniny.
 • Během nich nebude probíhat žádná výuka.

______________________________________________

Výše uvedené se opírá o tyto dokumenty:

Zpět na: Oznámení

Partneři a sponzoři

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz