Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Profilová zkouška z chemie

23.04.2021 308 RNDr. Zdeněk Bergman

Profilová zkouška z chemie

Ve čtvrtek 29. dubna 2021 od 9 hodin se koná v učebně 20 maturitní zkouška z chemie. Zde jsou souhrnné instrukce pro účastníky.

V souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021 a s dokumentem MŠMT Ochrana zdraví v SŠ, konzervatořích a VOŠ v průběhu přijímacích, maturitních, závěrečných zkoušek a absolutorií 2020/21 musí student jako podmínku pro osobní přítomnost na zkoušce předložit potvrzení o negativním testu na covid-19, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech.

Všichni studenti se dostaví v 8:30 k učebně 5, kde proběhne kontrola potvrzení o negativním testu na covid-19! Prosíme studenty, aby počkali na instrukce na chodbě před učebnou v rozestupu 2 m.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům covid-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit!

Studenti jsou povinni podstoupit před zkouškou test na covid-19 nebo předložit náhradní potvrzení.

POTVRZENÍ O NEGATIVNÍM TESTU:

Studenti mohou potvrzení o negativním testu na covid-19 získat ve škole.

Testování antigenními testy (výtěrovými z nosu) proběhne před zkouškou v 8:30 v učebně 5.

Pokud bude test negativní, mohou se studenti dostavit ke zkoušce do učebny 20. V opačném případě bezodkladně opustí školu!

Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:

a) dokladem o tom, že student prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něho doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění covid-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Studenty žádáme, aby se na chodbách neshlukovali!

Samozřejmostí je vstup do školy s respirátorem!

Věra Ševčíková

Zpět na: Oznámení

Fotogalerie

Šatna TvA

Šatna TvA

17 fotek

Rekonstrukce šaten u tělocvičny A v zimě 2021.

RNDr. Zdeněk Bergman
23.03.2021 21:19

Všechny galerie

Partneři a sponzoři

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz