Logo Ústecký kraj

Kreativita je hrající si inteligence. Einstein

Program studentské konference

06.06.2023 1 747 Ing. Jakub Mráček

Program studentské konference

V pátek 9. června 2023 vystoupí 63 septimánů a spetimánek na studentské konferenci. Prohlédněte si program a do čtvrtka, 23:59 vyberte, kam se půjdete podívat.

Společná část

aula

08:00-08:15        Úvodní projev a organizace dne

08:15-08:40        Jiří Novák: Vískum víslovnosťi přejatích slof

Eliška Žejdlíková: Analýza českých granátů

08:45-08:50        Přesun do tříd

08:50                  Prezentace v tematických sekcích, podle následujících rozpisů

12:00-12:10        Předání zpětné vazby, vyhlášení              

12:10-12:30        Přesun do kina

12:30-13:15        Prezentace

13:15-13:20        Hlasování publika

13:20-13:25        Celková reflexe studentské konference

13:25-13:30        Vyhlášení ceny publika

 

Lingvistika a estetika

Učebna 8

Moderuje:     Mgr. Hana Nováková, Mgr. Tomáš Mach

Porota: 

 • Mgr. Jitka Polívková
 • Mgr. Radka Manáková
 • Mgr. Ivana Bejčková
 • Mgr. Linda Hejdová Lindová
 • Mgr. Kateřina Appelová

08:50-08:55        Organizační a provozní pokyny

08:55-09:07        Karolína Marková: Fotografie 20. století

09:10-09:22       Rozálie Frišová: Bilingvní děti

09:25-09:37        Veronika Vacková: Autenticita tvorby Karla Zemana

09:40-10:00        Přestávka

10:00-10:12        Lukáš Havel: Zastarávání českého lexika a cizojazyčné vlivy

10:15-10:27        Ondřej Polenda: Jazykoví bratříčci - zdánlivě podobná slova slovanských jazyků

10:30                     Návštěva dalších sekcí

12:00-12:10        Předání zpětné vazby, vyhlášení              

12:10-12:30        Přesun do kina

 

Historie, geografie a geoglobalistika

Učebna 9

Moderuje:     Mgr. Martin Rak, Mgr. František Frolík

Porota: 

 • Mgr. Iva Reichová
 • Mgr. Petra Kučerová
 • Mgr. Barbora Bendová

08:50-08:55        Organizační a provozní pokyny

08:55-09:07        Jindřich Kaláb, Štěpán Benda: Židovské dějiny Teplic v komiksu

09:10-09:22       Lukáš Sedlecký: Hudebně-historická analýza teplického kancionálu

09:25-09:37        Petr Benda: Činnost NATO v ukrajinsko-ruském konfliktu

09:40-10:00        Přestávka

10:00-10:12        Kristýna Kindlová: Využití historických faktů z videoherní série Assassin's Creed jako přehledu reálných historických událostí

10:15-10:27        Jonáš Bzura: Knoflíkáři z Libouchce, rodinný život a práce v posledních 3 generacích

10:30-10:42        Ondřej Hanke: Srovnání válečné výroby Spojenců a států Osy

10:45-10:57        Přestávka

11:00-11:12        Filip Novotný: Kurt Taussig - Němec, Žid, Brit, Tepličan

11:15-11:27        Linda Horáčková: Příčiny vzestupu mexických drogových kartelů

11:30-11:42       Martin Černík: Rojava: geografická analýza a budoucnost regionu

11:45-11:57        Sára Bartschová: Němečtí sociální demokraté v Teplicích v první polovině 20. století

12:00-12:10        Předání zpětné vazby, vyhlášení              

12:10-12:30        Přesun do kina

 

Chemie

Učebna 20

Moderuje:     Mgr. Vladimír Trpka, Ph.D., Bc. Kristýna Macounová

Porota: 

 • Ing. Klára Caisová, Ph.D., FSI UJEP
 • RNDr. Petr Ryšánek, Ph.D., PřF UJEP
 • Ing. David Kadlec,  NPI
 • Alina Mamedova, FCHI VŠCHT
 • Vojtěch Dvořák, MFF UK
 • Jakub Valoušek, Technische Universität Wien

08:50-08:55        Organizační a provozní pokyny

08:55-09:07        Aisha Lazeb: Esenciální denní dávka kyseliny askorbová v organismu, její individuální analýza a nastavení a metabolismus vitaminu

09:10-09:22        Petr Vyslyšel: Příprava a instrumentální analýza N-fenylacetamidu

09:25-09:37        Magdaléna Knorrová: Anorganická preparační řada sloučenin vanadu

09:40-10:00        Přestávka

10:00-10:12        Barbora Jellimetzká: Identifikace proteinu zodpovědného za štěpení polyolefinů u zavíječe voskového (Galleria mellonella) a jiného hmyzu

10:15-10:27        Lan Chi Nguyenová: Anorganická preparační řada sloučenin manganu

10:30-10:42        Amálie Benešová: Analytické metody ve forenzní chemii: Případová studie

10:45-10:57        Přestávka           

11:00-11:12        Sofya Fedotova: Syntéza prekurzorů pro přípravu měděných katalyzátorů

11:15                     Návštěva dalších sekcí

12:00-12:10        Předání zpětné vazby, vyhlášení              

12:10-12:30        Přesun do kina

 

Matematika, fyzika a informatika

Aula

Moderuje:     Mgr. Blanka Dvořáková, Mgr. Jan Steinsdörfer

Porota: 

 • Ing. Pavel Eichler, FJFI ČVUT
 • Ing. Michal Lattner, Ph.D., FSI UJEP
 • Mgr. Martin Kozakovič, FSI UJEP
 • Bc. Petr Knorr,  TeepCo, s.r.o.
 • Mgr. Pavla Hofmanová

08:50-08:55        Organizační a provozní pokyny

08:55-09:07        Tomáš Blahuš: Model Sluneční soustavy

09:10-09:22       Daniel Vach: Fyzikální pexeso

09:25-09:37        Tadeáš Jirák: Mechanické vlastnosti a post processing FDM 3D tisků

09:40-10:00        Přestávka

10:00-10:12        Václav Zachariáš: Rektifikace kružnice

10:15-10:27        Martin Šimsa: Zlatý řez

10:30-10:42        Helena Boušová: Základy obecné topologie

10:45-10:57        Přestávka           

11:00-11:12        Klára Válková: Přeměna potenciální energie na kinetickou aneb Maxwelovo kyvadlo

11:15-11:27        Lenka Weisová: Funkce logických členů v kalkulačce

11:30-11:42       Jan Nedvídek: Fibonacciho posloupnost

11:45-11:57        Návštěva dalších sekcí

12:00-12:10        Předání zpětné vazby, vyhlášení              

12:10-12:30        Přesun do kina

 

Biologie, tělověda a sport

Učebna 21

Moderuje:     Mgr. Pavla Bergmanová, Mgr. Miroslav Vartecký

Porota: 

 • Ing. Klára Lekešová, Krajská zdravotní, a.s.
 • Mgr. Milan Zamrzla

08:50-08:55        Organizační a provozní pokyny

09:10-09:22       Vojtěch Hantych: Vliv predátora na rozhodovací schopnosti bezobratlých

09:25-09:37        Klára Suchá: Vývoj ekosystémů na výsypkách povrchových lomů

09:40-10:00        Přestávka

10:00-10:12        Emma Beníšková: Diagnostika a léčba rakoviny plic

10:15-10:27        Hana Matušková: Prevence karcinomu děložního čípku

10:30-10:42        Martin Zikmund Čech: Vývoj dětských zubů

10:45-10:57        Přestávka           

11:00-11:12        Jakub Řehák: Hemofilie

11:15-11:27        Barbora Sesseková: Přirozená komunikace u koní

11:30-11:42       Pavel Černý: Měření rychlosti vybraných bezobratlých živočichů

11:45-11:57        Návštěva další sekce

12:00-12:10        Předání zpětné vazby, vyhlášení              

12:10-12:30        Přesun do kina

 

Sociální vědy a právo I

Učebna 16

Moderuje:     Mgr. Marcela Řeháková, Mgr. Jan Kubíček

Porota: 

 • Mgr. Tereza Beníšková, PPP Kadaň
 • JUDr. Aneta Schwarzová, PrF ZČU Plzeň
 • Mgr. Irena Korfová
 • Mgr. Lubomír Tanzmann

08:50-08:55        Organizační a provozní pokyny

08:55-09:07        Michaela Fuhrmannová: Manželství pro všechny

09:10-09:22       Dorota Honová: Psychologie barev a jiné alternativy

09:25-09:37        Nicol Koptová: Stereotypizace zločinců na základě vzhledu

09:40-10:00        Přestávka

10:00-10:12        Sára Kollárová: Grafologie jako psychodiagnostická metoda

10:15-10:27        Simona Hudková: Dopady pandemie na psychické zdraví na středních školách
s případovou studií psychické kondice studentů a učitelů na Gymnáziu Teplice

10:30-10:42        Darja Bortnovská: Baumtest a projektivní kresba jako metody výzkumu

10:45-10:57        Přestávka           

11:00-11:12        Nora Jonášová: Percepce osobnosti dospívajících skrze příspěvky na Instagramu

11:15-11:27        Ivanna Anikeeva: Problematika rodiny, její funkčnost v minulosti a dnes

11:30-11:42       Klára Součková: Problematika prvotní a druhotné viktimizace

11:45-11:57        Návštěva dalších sekcí

12:00-12:10        Předání zpětné vazby, vyhlášení              

12:10-12:30        Přesun do kina

 

Sociální vědy a právo II

Učebna 18

Moderuje:     Mgr. Pavla Pokorná, Mgr. Kamila Panešová

Porota: 

 • Ing. Petr Musil, Ph.D., Národní rozpočtová rada
 • Mgr. Mario Böhme, DBA, LL.M., Severočeská vodárenská společnost
 • Mgr. Stanislav Vašků
 • Mgr. Eva Jusková

08:50-08:55        Organizační a provozní pokyny

08:55-09:07        Anežka Hozáková: Narcismus a narcistická porucha osobnosti

09:10-09:22       Jitka Bednářová: Vliv umění v psychoterapii

09:25-09:37        Ema Körnerová: Viktimizace obětí sexuálního násilí

09:40-10:00        Přestávka

10:00-10:12        Matěj Bláha: Spánek

10:15-10:27        Šimon Škramlík: Organizovaný zločin a ekonomika

10:30-10:42        Lenka Peterková: Výnosnost finančních produktů

10:45-10:57        Přestávka           

11:00-11:12        Albert Linhart: Pád sociální demokracie

11:45-11:57        Minh Thu Nguyenová, Anna Mikešová: Luxusní značky v ekonomice

12:00-12:10        Předání zpětné vazby, vyhlášení              

12:10-12:30        Přesun do kina

 

Ing. Jakub Mráček

Zpět na: Oznámení

Fotogalerie

Amerika na dosah

Amerika na dosah

17 fotek

27. února 2024 nás navštívila Amerika. Tedy přesněji pracovníci Amerického centra při velvyslanectví USA v Praze.

RNDr. Zdeněk Bergman
27.02.2024 14:19

Všechny galerie

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz