Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

"Vegetarián" je starý indiánský výraz pro "neumí lovit".

Proticovidová opatření na začátku školního roku

28.08.2021 796 RNDr. Zdeněk Bergman

Proticovidová opatření na začátku školního roku

Vážení žáci a vážení rodiče, přinášíme vám informaci o tom, jak ve škole budeme na začátku školního roku postupovat (na základě nařízení ministerstev zdravotnictví a školství) při ochraně žáů a zaměstnanců školy před virem SARS-CoV-2.

Zde uvádíme jen některá vybraná opatření - a sice ta, která se týkají žáků (případně jejich zákonných zástupců) a souvisí se začátkem školního roku. Škola kromě toho samozřejmě naplňuje celou řadu dalších kroků hygienického či organizačnícho charakteru.

Vstup do školy a ochranné prostředky

Každá osoba je povinna si při vstupu do školy nasadit a při pohybu po společných vnitřních prostorech stále správně (dle návodu) užívat ochranný prostředek dýchacích cest. Pro žáky do 15 let je to chirurgická ochranná rouška nebo respirátor FFP2. Pro starší osoby je to vždy respirátor třídy aspoň FFP2.

V učebnách, laboratořích, kabinetech a dalších prostorách, kde se nemůže setkat více než 31 osob nemusí mít žák ochranu dýchacích cest nasazenu za podmínky, že byl očkován nebo byl otestován na covid-19 (za podmínek uvedených dále, a výsledek testu byl negativní).

Testování na covid-19 ve škole

Ve škole proběhne antigenní testování žáků ve dnech 1. září, 6. září a 9. září 2021.

Negativní výsledek testu opravňuje žáka k další účasti ve výuce a na školních akcích - a to bez povinnosti nosit ochranu dýchacích cest v učebnách. (Na chodbách a v šatnách ji však nosit musí.)

Testování se nemusí podrobovat žáci, kteří přinesou potvrzení o očkování (přičemž od podání závěrečné dávky uběhlo aspoň 14 dnů), potvrzení o prodělaném onemocnění covid-19 (platí 180 dní od prvního pozitivního testu) nebo potvrzení o negativním výsledku testu na covid-19, který podstoupili v oficiálním odběrovém místě (Ag test ne starší 72 hodin, PCR test ne starší než 7 dní). Všechna uvedená potvrzení předkládají žáci svým třídním učitelům.

Testování proběhne v uvedených dnech pod vedením třídních učitelů ve stanovených kmenových učebnách (rozpis ve vestibulu). 1. září od 8:00, 6. a 9. září od 7:30.

V případě pozitivity testu bude nezletilý žák umístěn do izolační místnosti a bude informován jeho zákonný zástupce. (Zletilý žák opustí školu samostatně.) Následně žák absolvuje (již bez kurately školy) kontrolní PCR test ve zdravotnickém zařízení a dále postupuje dle pokynů orgánů hygienické služby.

____________________________

Po 9. září orgány hygieny vyhodnotí zjištění z testování a rozhodnou o dalším postupu.

Zde přinášíme výňatky z dokumentu MŠMT SOUBOR DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19 PROVOZ A TESTOVÁNÍ (symbolem § jsou označeny závazné pokyny):

 

 

Zpět na: Oznámení

Fotogalerie

Stmelovací kurz 5.A

Stmelovací kurz 5.A

5 fotek

Žáci 5.A se 16.-18. září 2021 seznamovali s novým třídním učitelem.

RNDr. Zdeněk Bergman
20.09.2021 15:20

Všechny galerie

Partneři a sponzoři

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz