Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

"Vegetarián" je starý indiánský výraz pro "neumí lovit".

Studentské průkazy GT

02.09.2021 446 RNDr. Zdeněk Bergman

Studentské průkazy GT

Žáci GT mají studentské průkazy opatřené čipem. Slouží nejen k prokázání totožnosti a příslušnosti ke škole, ale díky integrovanému elektronickému čipu mohou plnit celou řadu dalších funkcí. 

 

 

Dvě formy průkazu

Žáci si mohou zvolit, zda jim průkaz dodá škola nebo společnost ISIC. Průkazy ISIC zajišťují studentské slevy po celém světě - jsou však dražší. Podrobnosti se žáci dozvědí od svého třídního učitele.

Identifikace

Žáci jsou povinni nosit průkaz u sebe a ve škole ho na požádání předložit zaměstnancům školy pro identifikaci své osoby. Pro tenýž účel mohou průkaz používat i mimo školu.

Vstup do školy

Pomocí průkazu (čipové karty) si mohou žáci otevřít dveře ve škole a také zaregistrovat svou přítomnost. Ta se promítne do elektronické třídní knihy, což učitelům velmi usnadňuje kontrolu prezence.

  • vstup kolárnou povolen od 7:30 do 18:00 (v pátek do 16:00)
  • odchod kolárnou zakázán od 8:00 do 11:40 (v té době se musí přes vrátnici)
  • vstup na dvůrA od 9:40 do 10:00 (jen v září, květnu a červnu)

Kopírovací služby

Svůj průkaz si mohou žáci ve školní prodejně odborné literatury a školních potřeb (v přízemí budovy A) nechat nabít a následně používat k tisku na dvou volně přístupných velkých kopírkách v areálu školy.

Používání výtahů

Žáci běžně výtahy v areálu školy používat nemohou. Pokud však mají nějaký závažný (zdravotní) důvod, nastavíme jim čip tak, aby jim umožnil obsluhu výtahů.

Výdej obědů

Průkaz je možné po registraci ve školní jídelně používat také pro výdej obědů ve školní jídelně Hotelové školy vedle budovy A.

Zpět na: Oznámení

Fotogalerie

Stmelovací kurz 5.A

Stmelovací kurz 5.A

5 fotek

Žáci 5.A se 16.-18. září 2021 seznamovali s novým třídním učitelem.

RNDr. Zdeněk Bergman
20.09.2021 15:20

Všechny galerie

Partneři a sponzoři

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz