Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Vzdělání je ta nejsilnější zbraň, kterou lze změnit svět. Mandela

Studujte ve Francii

08.12.2021 897 RNDr. Zdeněk Bergman

Studujte ve Francii

Již asi deset žáků GT studovalo na francouzských lyceích. Někteří jen rok, jiní tam i odmaturovali. Nyní přišla další nabídka.

Z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Vás informujeme o vyhlášení výzvy pro podávání přihlášek do výběrového řízení ke studiu v českých sekcích lyceí v Dijonu a Nîmes ve Francii od školního roku 2022/2023.

České sekce ve Francii jsou unikátní vzdělávací program založený roku 1920, který představuje jeden ze stěžejních pilířů česko-francouzské spolupráce. Po svém otevření ve 20. letech minulého století sklidily okamžitý úspěch, který nebyl umenšen ani jejich dočasným uzavřením v období druhé světové války. Za dobu existence sekcí, které letos oslavily sté výročí, prošly studijním programem významné osobnosti českého i slovenského kulturního, politického a společenského života.

Místa v českých sekcích lyceí v Dijonu a v Nîmes se obsazují na základě dvoukolového výběrového řízení. Studenti, kteří uspějí ve výběrovém řízení, odjíždějí studovat na Carnotovo lyceum do Dijonu či na Lyceum Alphonse Daudeta do Nîmes. Docházejí do třídy s francouzskými vrstevníky a celé gymnaziální studium v délce tří let absolvují ve francouzštině a podle francouzských osnov. 

První kolo výběrového řízení se uskuteční během března 2022 formou písemného testu z francouzštiny (držitelé diplomu DELF B1 budou zproštěni povinnosti podstoupit písemný test). Druhé kolo proběhne v první polovině května 2022 formou ústního pohovoru.

Zájemci a zájemkyně vyplní písemnou přihlášku do výběrového řízení a spolu s požadovanými přílohami ji zašlou na adresu MŠMT (Odbor mezinárodních vztahů, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1) nejpozději do 11. února 2022.

Veškeré informace k uvedené nabídce jsou k dispozici na webových stránkách Akademické informační agentury (AIA).

Francouzský institut v Praze organizuje společně s MŠMT dvě informační schůzky k možnosti studia na francouzských lyceích. Termíny informačních schůzek jsou 14. prosince 2021 a 11. ledna 2022 vždy od 16:30. Schůzky se uskuteční online (odkaz obdržíte po registraci).

Děkujeme Vám za zprostředkování této nabídky žákům Vaší školy.

S přáním klidných adventních dní,

Pavel Rybář

Akademická informační agentura (AIA)

Oddělení bilaterálních a multilaterálních programů

Zpět na: Oznámení

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz