Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Určení termínů maturitních zkoušek – jaro 2019

10.09.2018 9 RNDr. Zdeněk Bergman

Určení termínů maturitních zkoušek – jaro 2019

Dle § 79 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon): „Ředitel školy v souladu s prováděcím právním předpisem určí nabídku povinných a nepovinných zkoušek podle rámcového a školního vzdělávacího programu, včetně formy a témat těchto zkoušek, a zveřejní toto své rozhodnutí na veřejně přístupném místě ve škole a současně též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději 7 měsíců před konáním první zkoušky profilové části maturitní zkoušky.“

Následující termíny jsou platné pro čtyřletý i osmiletý studijní obor:

  • pedagogická rada za 2. pololetí: 26. 4. 2019
  • předání vysvědčení za 2. pololetí: 30. 4. 2019
  • ústní maturitní zkoušky: od 20. 5. 2019 do 31. 5. 2019
  • písemné práce a didaktické testy dle jednotného zkušebního schématu: 10. a 11. 4. 2019 a dále od 2. do 10. 5. 2019
  • písemné zkoušky profilové části: od 12. 4. do 10. 5. 2019

Maturitní studijní volno pro žáky je určeno v rámci dní 13. - 17. 5. 2019. Jedná se celkem o pět dní, kdy žák nekoná ani společnou část maturitní zkoušky, ani profilovou část maturitní zkoušky. Časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (tzv. jednotné zkušební schéma) určí ministerstvo nejpozději 15. ledna 2019. Časový rozvrh profilových písemných prací určí ředitel do 15. ledna 2019.

V podzimním termínu roku 2019 se maturitní zkoušky budou konat v první polovině měsíce září.

V Teplicích 10. září 2018

RNDr. Zdeněk Bergman

Zpět na: Oznámení

Fotogalerie

Mundani - Mír - Útěk a vyhnání

Mundani - Mír - Útěk a vyhnání

9 fotek

Ve dnech 21. a 22. března 2019 se konala akce v rámci česko-německého projektu Mundani na téma Mír. Projektu se účastnili žáci 5.D z Gymnázia Teplice a jejich vrstevníci z německé školy Vitzthum…

Mgr. Ilona Kuboňová
24.03.2019 23:17

Všechny galerie

Partneři a sponzoři

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz