Logo Ústecký kraj

Pax hominibus bonae voluntatis.

Veletrh témat seminárních prací

29.09.2022 1 068 Ing. Jakub Mráček

Veletrh témat seminárních prací

Sextány a septimány zveme v pátek 30. září 2022 od 13:45 do auly. Proběhne tu veletrh témat na seminární práci, a to jak z řad některých našich učitelů, tak externě vedených prací na UJEP (Fakulta životního prostředí, Přírodovědecká fakulta). Akce je otevřená, přijít může kdokoli. Harmonogram následuje po rozkliknutí:

13:45 Úvod: Princip veletrhu

13: 50 Pavla Pokorná: Okruhy všeobecných témat týkajících psychopatologie, patologického chování mládeže, závislostí, prevence; Frankofonie

13:53 Iva Reichová: Tajné dějiny naší rodiny (orální historie podložená rodinnými památkami a včleněná do "velké historie"), Kurt Taussig - Němec, Žid, Brit, Tepličan, Germanismy v současné české slovní zásobě, Jazykoví bratříčci 

13:56 Martin Rak

13:59 Lubomír Tanzmann

14:02 Radka Manáková

14:05 Pavla Hofmanová

14:08 Matěj Kotz

14:11 Jitka Bednářová

14:14 Kateřina Šteklová

14:17 Jakub Mráček: Fyzikální chemie, biochemie a genetika, geochemie, didaktika elektromagnetismu, 3D tisk

14:20 Představení témat chybějících učitelů a externích témat (MFF UK, AV ČR, FŽP UJEP)

Pavla Bergmanová

Milan Zamrzla: Výskyt karase obecného v okrese Teplice; Návykové látky; Aplikovaná ekologie, problémy degradace a devastace krajiny způsobené lidskou činností.

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

Fakulta životního prostředí Univerzity J.E. Purkyně

Akademie věd ČR

Ing. Jakub Mráček

Zpět na: Oznámení

Fotogalerie

6.G na Kraji

6.G na Kraji

6 fotek

8. února 2024 navštívila třída 6.G Krajský úřad a setkala se s hejtmanem.

Mgr. Rostislav Gramskopf
12.02.2024 13:26

Všechny galerie

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz