Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Výtvarná soutěž V4

17.10.2020 81 RNDr. Zdeněk Bergman

Výtvarná soutěž V4

Polský institut v Praze vás zve k účasti ve výtvarné soutěži. Uzávěrka je 10. prosince 2020, takže se to dá stihnout. Je to jen pro žáky do 15 let.

Výtvarná soutěž  Visegrádská čtyřka – V4 u příležitosti polského předsednictví  V4

Úplná pravidla soutěže

1) Organizátorem soutěže je Polský institut v Praze se sídlem Malé náměstí 1, 110 00 Praha 1.

2) Soutěž probíhá v období od 20. 10. do 10. 12. 2020. Uzávěrka soutěže je 10. 12. 2020 r.
(pro zařazení do soutěže je rozhodující datum odeslání zásilky).

3) Soutěže se mohou zúčastnit jen jednotlivci (ne školní kolektivy) – děti/mládež ve věku od 6 do 15 let, kteří v době konání soutěže zašlou své výtvarné  práce  inspirované  jedním se třech témat:

Visegrádská čtyřka:  nejkrásnější místa V4

Visegrádská čtyřka : poznej souseda (země Visegrádské čtyřky – Polsko, Slovensko, Maďarsko, Česko)

Zelená Visegrádská čtyřka: naše ekologické bezpečí

Preferovaná velikost je formát A3 nebo A4.
Technika zpracování není nijak omezena, např. kresba (nedoporučujeme však užití křídy), malba, koláž, návrh edukačního plakátu atd. (ne fotografie)
 

4) Soutěžící  (jen jednotlivci ) či zákonný zástupce soutěžícího je povinen na zadní straně každého díla a také  v přihlášce uvést následující údaje:

jméno, adresa bydliště, telefon a e-mail, věk, kategorie

název nebo téma obrázku, případně stručný popis toho, co obrázek/práce  představuje

5) Soutěž je rozdělena do dvou kategorií:                           

  • Kategorie I. – pro děti od 6 do 10 let
  • Kategorie II. – pro děti / mládež od 11 do 15 let (narození do 31. 12. 2005)
     

Porota Polského institutu v Praze vybere v každé kategorii tři nejlepší díla.

Porota bude díla hodnotit na základě těchto kritérií: výtvarný  projev, zpracování tématu a celkový dojem z díla. Rozhodnutí poroty je konečné a neodvolatelné.

6) Výherci v každé kategorii soutěže získají ceny od Polského institutu v Praze.

Jména vítězů budou  zveřejněna na internetové stránce www.instytutpolski.pl/praha do 31. 12. 2020.

Slavnostní předání cen se uskuteční nejpozději od konce ledna 2021 r. – s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci.

7) Odesláním díla do soutěže uděluje soutěžící (jeho zákonný zástupce) jako autor díla organizátorovi oprávnění dílo užít po neomezenou dobu a všemi způsoby využití (Prohlášení– příloha číslo 2).

8) Organizátor soutěže není povinen vracet autorům soutěžní práce.

9) Organizátor neručí za ztrátu, nedoručení či pozdní doručení soutěžních děl a výher zasílaných

prostřednictvím pošty či jiným způsobem.

10) Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či

soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.

11) Odesláním díla do soutěže potvrzuje autor a jeho zákonný zástupce  svůj souhlas s podmínkami soutěže a souhlasí se zpracováním osobních údajů*

12) Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor je oprávněn bezplatně zveřejňovat vítězné práce, jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců a osob na soutěžním díle zobrazených ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech organizátora po dobu neurčitou od skončení této soutěže (Prohlášení – příloha číslo 2).

13) Práce je možné zaslat poštou nebo odevzdat osobně.   
Adresa pro zasílání / odevzdávání  soutěžních prací:
Polský institut v Praze, Malé náměstí 1, 110 00 Praha 1
(obálku označte heslem  „Výtvarná soutěž  V4“)

14) Účast v soutěži je možná po odeslání / odevzdaní podepsaných příloh číslo 1 (přihláška) a 2 (prohlášení)společně se soutěžní prací.

15) Více informací o soutěži získáte na výše uvedené adrese Polského institutu v Praze nebo na telefonním čísle +420/220 410 417 (knihovna Polského institutu).

Zpět na: Oznámení

Partneři a sponzoři

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz