Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Přirozenou nevýhodou demokracie je, že těm, kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje ruce, zatímco těm, kteří ji neberou vážně, umožňuje téměř vše. Václav Havel

Výtvarná soutěž

12.01.2021 99 RNDr. Zdeněk Bergman

Výtvarná soutěž

Památník Terezín vyhlašuje na rok 2021 XXVII. ročník literární a XXV. ročník výtvarné soutěže - Memoriálu Hany Greenfieldové se společným tématem Když je třeba pomoci…

Na konci druhé světové války přijížděly do Terezína transporty se zuboženými vězni nacisty evakuovaných koncentračních táborů. Řada z nich byla nakažena smrtelným skvrnitým tyfem, jenž v Terezíně přerostl v epidemii. Do boje s ní se pustili nejen vězni terezínského ghetta a věznice gestapa v Malé pevnosti, ale i zdravotníci České pomocné akce, sovětské armády a dobrovolníci z blízkého i vzdáleného okolí. Byla pomoc z řad dobrovolníků něčím přirozeným, nebo měla jiné příčiny? Co by Vás vedlo k podání pomocné ruky?

Zamyslete se nad výše uvedenými otázkami a své názory promítněte do výtvarné či literární práce. Můžete si samozřejmě položit i otázky vlastní, které se také s vyhlášeným tématem úzce pojí. Při zpracování Vám ponecháváme možnost volby jakékoliv umělecké formy a techniky.

Podmínky a průběh literární soutěže:

Literární práce musí být předány/odeslány elektronicky na jednu z níže uvedených e-mailových adres.do 7. dubna 2021. Každý účastník zasílá maximálně jednu literární práci.

Podmínky a průběh výtvarné soutěže:

Elektronické kopie/náhledy/fotografie výtvarných prací (ve kvalitním rozlišení) musí být předány/odeslány elektronicky na jednu z níže uvedených e-mailových adres do 7. dubna 2021. Každý účastník zasílá maximálně jednu výtvarnou práci. Autoři nejkvalitnějších výtvarných prací budou na základě rozhodnutí odborné komise následně požádáni o zaslání originálů svých prací do finálového rozhodovacího kola.

Obecné podmínky soutěží:

Soutěže se může účastnit pouze mládež z České republiky. U každé práce musí být čitelně uveden název díla, jméno autora (autorů) a jeho (jejich) věk, kategorie, datum narození, adresa bydliště, e-mailová adresa autora (případně kontakt na rodiče), adresa navštěvované školy, ročník (třída) a jméno vedoucího pedagoga. Tyto osobní údaje budou uchovány v souladu s oprávněným zájmem správce pro administrativní účely. Počet zasílaných děl z jedné organizace - školy není omezen. Památník Terezín si vyhrazuje právo využít obdržené práce pro nekomerční výstavy, charitativní akce, reprodukce v tisku apod. Obdržené práce se nevracejí. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 10. června 2021 v Terezíně. Výherci získají řadu věcných cen i peněžní odměny. Tvůrci oceněných prací i školy, které navštěvují, budou samozřejmě v dostatečném předstihu o výsledku soutěží informováni.

Věkové kategorie výtvarné soutěže:

I.: žáci 1. - 5. ročníků ZŠ
II.: žáci 6. - 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
III.: studenti SŠ, SOU a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

Věkové kategorie literární soutěže:

I.: žáci 6. - 9. ročníku ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
II.: studenti SŠ, SOU a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

Kontaktní adresa:

Památník Terezín Principova alej 304, 411 55 Terezín tel.: 416 724 563, e-mail: straka@pamatnik-terezin.cz, kana@pamatnik-terezin.cz Vzdělávací oddělení - Mgr. Pavel Straka, Mgr. Jan Kaňa

Zpět na: Oznámení

Fotogalerie

Fotografický kroužek seniorů

Fotografický kroužek seniorů

11 fotek

V rámci spolupráce s veřejností funguje na GT už od jara 2020 fotokroužek vedený panem Milanem Stryjou. Zde jsou některá díla jeho členů.

RNDr. Zdeněk Bergman
12.01.2021 18:28

Všechny galerie

Partneři a sponzoři

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz