Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Zahájení prezenční výuky - pokyny pro žáky

19.05.2021 3 666 RNDr. Zdeněk Bergman

Zahájení prezenční výuky - pokyny pro žáky

Od pondělí 24. května 2021 nastoupí žáci do školy. Výuka bude probíhat podle obvyklého rozvrhu – ovšem s dílčími úpravami kvůli testování na covid-19 a též kvůli zajištění klidu při psaní maturitních didaktických testů. Před prvním vstupem do školy jsou všichni žáci povinni podrobit se testování na covid-19 – případně doložit, že prodělali covid-19 nebo byli očkováni (podrobně – viz níže).

Testování proběhne v pondělí podle níže uvedeného harmonogramu.

Žáci se do školy dostaví třemi vedlejšími vchody, otestují se nebo předloží náhradní doklad a bez prodlení se přemístí do učebny uvedené v tabulce.

HARMONOGRAM TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ NA COVID-19

Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:

  1. dokladem o tom, že student prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něho doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
  2. dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,
  3. certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit!

Pokud žáci nastoupí do školy opožděně (zaspí nebo byli u lékaře), musí se také nechat otestovat na covid-19. V pondělí do 10:30 na stejném místě podle tabulek, později a v další dny při prvním vstupu do školy u paní Částkové – ve vstupním vestibulu budovy A.

Žák, kterému test vykáže pozitivitu, nesmí dál do školy. Musí se odebrat na kontrolní PCR test do veřejného testovacího zařízení.

  • Výuka proběhne podle rozvrhu. Je třeba sledovat aktualizaci v systému Bakaláři (změny učeben).
  • Výuka tělesné výchovy bude probíhat pouze venku! Je třeba s tím počítat a vzít si správné oblečení. V případě nepříznivého počasí může být výuka Tv zrušena.
  • Žáky žádáme, aby dodržovali základní hygienická pravidla a používali dezinfekci umístěnou na chodbách.
  • Prosíme, aby se žáci na chodbách neshlukovali a dodržovali rozestupy.
  • Ve škole je nutno používat respirátor (žáci do 15 let mohou mít chirurgickou roučku). Pokud někdo mimořádně respirátor zapomene nebo se mu poškodí, vydáme mu v sekretariátu náhradní.

Zdeněk Bergman

Zpět na: Oznámení

Fotogalerie

Absolventi 2021 - 8.C a 8.F

Absolventi 2021 - 8.C a 8.F

61 fotek

Slavnostní vyřazení absolventů 11. června 2021

RNDr. Zdeněk Bergman
11.06.2021 22:04

Všechny galerie

Partneři a sponzoři

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz