Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Celý svět ustoupí stranou muži, který ví, kam kráčí.

Zdeněk Petřík: The Dancing Master

02.06.2019 6 RNDr. Zdeněk Bergman

Zdeněk Petřík: The Dancing Master

Beuronská kaple, Gymnázium Teplice
Vernisáž v pátek 21. června 2019 od 18:00 hod. Výstava trvá do 3. 8. 2019
Kurátorka Lea Petříková

The Dancing Master se pohybuje v krajině města i ve vrstvách kosmu. Ať kráčí kamkoliv, nebo jen tančí na místě, nakládá s energií. Jeho mistrovstvím je gesto. Jeho poutí realita. Realita, která je ze své podstaty virtuální, jak tvrdí buddhisté.

„To, co se zdá být ‚reálnými‘ objekty, jako stromy či lidé, je vlastně pomíjivou iluzí, která vychází z omezeného režimu uvědomění. … ‚Osvícení‘ je poznáním, že tyto ‚věci‘, včetně ‚já‘, jsou pomíjivými, virtuálními stavy postrádajícími oddělené existence, letmými spojeními iluzí minulosti a budoucnosti, odvíjejícími se v iluzi času.“ (Gary Zukav, The Dancing Wu Li Masters)

Výstava The Dancing Master představuje výběr děl severočeského umělce Zdeňka Petříka a video Ley Petříkové Mare Clausum, vzniklé ve spolupráci s otcem.

Zpět na: Oznámení

Fotogalerie

Mundani končí

Mundani končí

10 fotek

Foto ze schůzky v Drážďanech dne 19. června 2019 pořídila P. Bergmanová.

Mgr. Pavla Bergmanová
20.06.2019 08:58

Všechny galerie

Partneři a sponzoři

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz