Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

3. června 1934 se vláda ČSR oficiálně přihlásila k francouzsko-sovětskému návrhu východního paktu zajišťujícímu kolektivní bezpečnost.

Inspirací k inovaci, inovací ke kvalitě

Projekt financovaný z programu EU Erasmus+ 

Číslo projektu:  2021-1-CZ01-KA122-SCH-000013757

Termín: 30. 12. 2021 – 30. 6. 2023 

Výše dotace: 585 000 Kč (23 141 €) 

Garant: Mgr. Ilona Kuboňová 

Zaměření: Projekt je zaměřen zejména na zdokonalování jazykových dovedností učitelů, jejichž aprobací jsou přírodovědné předměty a angličtina a také na využívání ICT. Dále na stínování výuky dějepisu v německé škole a na zdokonalování v používání metody CLIL. Cílovou skupinou jsou učitelé přírodovědných předmětů, ale také jazyků a společenskovědních předmětů (celkem 6 učitelů). Zapojí se také jeden nepedagogický pracovník – paní knihovnice.  

Projekt Erasmus+ IIIK - školní knihovna

V rámci projektu Erasmus+ IIIK bylo v květnu 2023 vytvořeno oddělení anglické literatury školní knihovny, kde si mohou žáci půjčovat knížky v anglickém jazyce.

27.05.2023 11:35 - Jitka Lebrová

Více

Projekt Erasmus+ IIIK a angličtina

V rámci projektu Erasmus+ IIIK byly ve školním roce 2022/23 vytvořeny tři sady pracovních listů pro žáky a metodika pro učitele k předmětu anglický jazyk. Pracovní listy jsou vhodné pro prezenční i distanční výuku.

19.04.2023 14:51 - Mgr. Bc. Marcela Řeháková

Více

Projekt Erasmus+ IIIK a matematika

V rámci projektu Erasmus + IIIK byly ve školním roce 2022/23 vytvořeny pracovní listy pro žáky a metodiky pro učitele k předmětu matematika. Pracovní listy měly témata výroková logika (základní logické spojky, negace výroků, logický úsudek, tabulky pravdivostních hodnot) a funkce (lineární a kvadratické funkce, jejich vlastnosti, předpisy, grafy).

12.04.2023 19:40 - Mgr. Blanka Dvořáková

Více

Projekt Erasmus+ IIIK - biologie, zeměpis

V rámci projektu Erasmus+ IIIK byly v březnu 2023 vytvořeny pracovní listy pro žáky a metodiky pro učitele k předmětu biologie a zeměpis. Téma Atmosféra, Hydrosféra a Anatomie člověka byla odučena ve třídě 7.D a 5.D.  Mgr. Zbyněk Ulrich

02.04.2023 16:03 - Mgr. Zbyněk Ulrich

Více

Projekt Erasmus+ IIIK - informatika

V rámci projektu Erasmus+ IIIK jsme v březnu 2023 vytvořili další pracovní listy pro žáky a metodiky pro učitele k předmětu Infomatika. Témata Umělá inteligence, Videoúpravy a Bezpečnost na internetu byla zatím využita ve třídách 8.A, B, D, E a 5.C.

30.03.2023 07:42 - Ing. Věra Minaříková

Více

Projekt Erasmus+ IIIK - fyzika

V rámci projektu Erasmus+ IIIK byly vytvořeny česko-anglické pracovní listy pro žáky a metodiky pro učitele k předmětu fyzika. Témata Boffin - obvody elektrického proudu, Transformátor a Stacionární magnetické pole byla odučena ve třídě 7.E ve dnech 19. prosince 2022, 17. ledna a 15. března 2023.

29.03.2023 18:26 - Mgr. Martina Krausová

Více

Inspirací k inovaci, inovací ke kvalitě

V rámci tohoto projektu Gymnázia Teplice v programu Erasmus+ jsem realizoval s 8.C ve dnech 9. a10. února a 10. března 2023 hodiny dějepisu podle metodiky, inspirované způsobem výuky v partnerské škole v Bremerhaven na téma odsunu Němců z Československa, studené války a 2000 slov L.Vaculíka.

12.03.2023 19:29 - Mgr. Martin Rak

Více

Erasmus+ IIIK - chemie

On Thursday, February 23rd, 2023 the third lesson of chemistry using the CLIL method took place in class 5.G.

02.03.2023 08:58 - Mgr. Bc. Josef Kopřiva

Více

Projekt Erasmus+ IIIK - chemie

On Thursday, February 9th, 2023 the second lesson of chemistry using the CLIL method took place in class 5.G.

09.02.2023 23:05 - Mgr. Bc. Josef Kopřiva

Více

Erasmus+ chemie s CLIL

On Monday, January 30, 2023 the first "CLIL" chemistry lesson took place in class 5.G. The students got to know the CLILstore.eu website, translated a short text about chemistry (for the curious - The periodic table song), tried several interactive exercises with the English names of the chemical elements.

02.02.2023 07:40 - Mgr. Bc. Josef Kopřiva

Více

Fotogalerie

Přespávačka primy

Přespávačka primy

2 fotek

Z pátku 19. na sobotu 20. května 2023 měli primáni noční směnu.

Mgr. Iva Reichová
19.05.2023 22:43

Všechny galerie

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz