Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Vzdělání je ta nejsilnější zbraň, kterou lze změnit svět. Mandela

Inspirací k inovaci, inovací ke kvalitě

Projekt financovaný z programu EU Erasmus+ 

Číslo projektu:  2021-1-CZ01-KA122-SCH-000013757

Termín: 30. 12. 2021 – 30. 6. 2023 

Výše dotace: 585 000 Kč (23 141 €) 

Garant: Mgr. Ilona Kuboňová 

Zaměření: Projekt je zaměřen zejména na zdokonalování jazykových dovedností učitelů, jejichž aprobací jsou přírodovědné předměty a angličtina a také na využívání ICT. Dále na stínování výuky dějepisu v německé škole a na zdokonalování v používání metody CLIL. Cílovou skupinou jsou učitelé přírodovědných předmětů, ale také jazyků a společenskovědních předmětů (celkem 6 učitelů). Zapojí se také jeden nepedagogický pracovník – paní knihovnice.  

Koronavirus ovlivňuje výuku i na Maltě

 Za výukou anglického jazyka jsem vycestovala na začátku srpna 2022 na ostrov Malta, kde jsem absolvovala kurz, který pořádala Malta University Language School.

17.08.2022 16:03 - Mgr. Martina Krausová

Více

Teacher as a student in Dublin

From 1st to 12th August 2022 I became a student of English and CLIL method and I attended classes at the Europass Teacher Academy in Dublin . My study group consisted of teachers from Germany, Austria, Bulgaria, Hungary, Poland, Spain and Italy.

15.08.2022 09:23 - Mgr. Blanka Dvořáková

Více

Angličtina na Maltě

English Language Development and Digital Skills For Teachers and Staff Working In Schools je název kurzu, který od 1. srpna 2022 absolvuje Mgr. Martina Krausová.

03.08.2022 14:40 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Angličtina při matematice

Kombinace dvou předmětů přináší do výky vždy osvěžení. Chcete-li při matematice mluvit anglicky, je na to metoda CLIL ideální. 1 srpna 2022 odletěla do Baile Átha Cliath Mgr. Blanka Dvořáková, aby se tam v této metodě zdokonalila.

01.08.2022 17:10 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Pořád je co se učit

Prázdniny jsou o poznávání nového a každý na sobě musíme pracovat. Proto jsme aktuálně v červenci 2022 s kolegou Kopřivou v Executive Training Institute Malta a absolvujeme každý svůj kurz - Technology Enhanced Learning a CLIL Methodology and ICT Tools for Teachers Working with CLIL.

28.07.2022 10:03 - Ing. Věra Minaříková

Více

Podpora výuky pomocí ICT

Skutečnost, že je výuka podporována novými technologiemi, není překvapivá. Děje se tak už mnoho let. To však neznamená, že není co se v tomto směru učit. Proto 18. července 2022 odletěla na Maltu  Ing. Věra Minaříková.

22.07.2022 16:55 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

CLIL v chemii

Jestli nevíte, v čem spočívá metoda CLIL, tak se zeptejte Mgr. Josefa Kopřivy. Ten totiž 18. července 2022 odletěl na Maltu, aby tam absolvoval kurz nazvaný...

20.07.2022 16:50 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Za angličtinou do Irska

Když už Velká Británie není v EU, tak budeme jezdit učit se anglicky do Irska. 18. července 2022 s tím začal Mgr. Zbyněk Ulrich.

19.07.2022 16:42 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Jobshadowing v Bremerhavenu

Ještě jednou - a tentokrát obsáhleji a očima samotného účastníka - se vracíme k pobytu Mgr. Martina Raka ve dnech 4. - 16. července 2022 v severoněmeckém městě Bremernaven.

19.07.2022 14:07 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Učitelé se vzdělávají i o prázdninách

Na Maltu odjela v rámci projektu Inspirací k inovaci, inovací ke kvalitě na začátku července 2022 Mgr. M. Řeháková. Projekt je součástí programu Erasmus+ KA1.

16.07.2022 18:00 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Fotogalerie

BiO B - kraj

BiO B - kraj

3 fotek

Krajské kolo BiO dne 31. března 2023 na Gymnáziu Teplice.

Mgr. Monika Krausová
31.03.2023 16:15

Všechny galerie

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz