Logo Ústecký kraj

Největší chybou, kterou v životě můžete udělat, je mít strach, že uděláte chybu. E. Hubbard

Implementace Krajského akčního plánu

    

Gymnázium Teplice se zapojilo do projketu Ústeckého kraje.

Termín: 2018 - 2023

Výše dotace: bez finančního plnění

Zaměření: Cílem projektu je zvýšení kvality výuky naplňováním KAP 1 ÚK. Bylo vytvořeno 8 odborných metodických skupin (OMS), které vede 8 krajských metodiků. Jde o oblasti čtenářské, matematické a digitální gramotnosti, o společné vzdělávání, spolupráci škol a firem a o předměty F, Bi a Ch. Cílíme zejména na pedagogy MŠ, ZŠ, SŠ i VOŠ. Hlavními činnostmi, které odstartovaly již počátkem roku 2018, bude provozování mobilních center kolegiální podpory, poradenství , vzdělávání a pořádání odborných veletrhů. Partnerem projektu je Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje. Projekt je komplementární s projektem IKAP B.

Přednáška PhDr. Davida Čápa, Ph.D. pro učitele.

Dne 29. března 2023 se v aule naší školy uskutečnilo setkání učitelů základních a středních škol ústeckého kraje s D. Čápem, který působí na katedře psychologie FF UK v Praze a také se věnuje podpoře zaměstnanců v oblasti sociálních služeb a školství.

30.03.2023 20:53 - Mgr. Monika Krausová

Více

Exkurze v Elektrárně Ledvice

V rámci projektu Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v Ústeckém kraji navštívili 15. prosince 2022 žáci 6.B Elektrárnu Ledvice.

18.12.2022 08:40 - Mgr. Bc. Josef Kopřiva

Více

Smlouva s FJFI ČVUT

V září 2022 jsme podepsali smlouvu s Fakultou jadrenou a fyzikálně inženýrskou Českého vysokého učení technického o spolupráci v rámci projektu Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v Ústeckém kraji (ÚK IKAP A2), který je financován z OP VVV.

05.10.2022 18:05 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Vzdělávací veletrh

4. října 2021 proběhne v areálu ČVUT Děčín VI. vzdělávací veletrh. Naše škola je do akce zapojena prostřednictvím tří učitelů - organizátorů. Připomeňme, že první veletrh se konal na naší škole 1. listopadu 2018.

02.10.2021 09:40 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Veletrh vzdělávání

Dne 4. října 2019 se konal v Litoměřických Velký veletrh vzdělávání určený pro učitele i žáky. Z naší školy se zúčastnilo  několik učitelů, kteří se podíleli i na organizaci akce a třída 6.F.

09.10.2019 17:54 - Mgr. Monika Krausová

Více

GT Digibuňkou

GT Digibuňkou

Pro nadcházející školní rok 2019/20 se Gymnázium Teplice stalo digibuňkou škol teplického okresu, což umožňuje všem zapojeným v projektu IKAP vypůjčit si sady stavebnic Arduino a Robotis Stem pro celou pracovní skupinu. Kontaktní osobou je Ing. Minaříková a rezervační kalendář zde.

18.09.2019 22:50 - Ing. Věra Minaříková

Veletrh polytechnických předmětů

Dne 1. listopadu 2018 se bude na naší škole konat akce v rámci projektu IKAP pod názvem Veletrh polytechnických předmětů. Pro učitele biologie, chemie a fyziky ze ZŠ i SŠ budou připraveny stánky a workshopy zaměřené na podporu polytechnického vzdělávání.

30.10.2018 21:50 - Mgr. Monika Krausová

Více

Fotogalerie

Fotoreportáž z Konference

Fotoreportáž z Konference

91 fotek

Dne 7. června 2024 proběhla studentská konference. Foto pořídila Mgr. Tereza Pecháčková.

Mgr. Tereza Pecháčková
07.06.2024 22:09

Všechny galerie

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz