Logo Ústecký kraj

Pax hominibus bonae voluntatis.

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji

Implementace Krajského akčního plánu - aktivita B2

Gymnázium Teplice se zapojilo do projketu Ústeckého kraje.

Termín: 2021 - 2023

Výše dotace: 945 620 Kč

Zaměření: Cílem projektu je realizace šablon pro střední školy III v návaznosti na předchozí projekty Rozvoj vyučovacích metod a Rozvoj metod II uskutečněných v rámci výzvy MŠMT.

Roztroušená skleróza v aule

Dne 14. prosince 2023 se v naší škole konala přednáška MUDr. Marty Vachové o zrádné nemoci RS. Více než 80 posluchačů, studentů všech ročníků a učitelů přírodních věd, ocenilo poutavý a srozumitelný výklad lékařky, která se touto nemocí zabývá dlouhou dobu a patří k uznávaným kapacitám nejen v ČR.

 

14.12.2023 16:08 - Mgr. Monika Krausová

Více

Fotografování se seniory

Ve čtvrtek 23. listopadu jsme přivítali skupinu fotografů z klubu seniorů. Provedli jsme je mnoha zákoutími budovy A a oni během toho pořizovali fotografie jejího interiéru. Těšíme se, že by z toho mohla vzejít další výstava.

25.11.2023 23:52 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Doktor Vševěd o Ukrajině

V pondělí 20. února 2023 již podruhé navštívil teplické gymnázium vážený host RNDr. Jiří Martínek, Ph.D., kterého veřejnost v posledních měsících zná jako doktora Vševěda ze soutěžního pořadu Na lovu. Nutno zdůraznit, že zároveň stále pracuje v Historickém ústavu Akademie věd ČR a přednáší na Univerzitě Karlově a PřF Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

20.02.2023 20:09 - Mgr. František Frolík

Více

Návštěva v papírně

Studentky třídy 7.A se 13. prosince 2022 v rámci projektu "Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v Ústeckém kraji" vypravily (společně s žáky 9. ročníku ZŠ Metelkovo náměstí) na návštěvu Papírny Perštejn. Zde se seznámily a prakticky vyzkoušely výrobu jim velmi dobře známé pomůcky v chemické laboratoři - filtračního papíru.

15.12.2022 00:10 - Mgr. Bc. Josef Kopřiva

Více

Svět nevidomých

Oblíbený projekt Svět nevidomých proběhl 13.prosince 2022 v kvintách a sextách. Naše pozvání přijaly odbornice z Tyfloservisu Mgr. Nikol Aková (absolventka GT) a Bc. Monika Sahulová. 

13.12.2022 11:05 - PhDr. Květuše Martínková

Více

Bohosudov

29. listopadu 2022 se žáci dějepisného semináře (septimáni) zastavili na své pouti studiem v jednom z nejvýznamnějších poutních míst v zemi, v kostele Sedmibolestné Panny Marie v Bohosudově.

01.12.2022 19:04 - Mgr. Martin Rak

Více

Experimenty na MFF UK pro sexty

Dne 23. listopadu 2022 se třídy 6.A, 6.B, 6.C a nadskupina z fyziky zúčastnily experimentů na téma Molekulová fyzika a termika na MFF UK v Praze. Přednášeli paní Mgr. Václava Kopecká a pan RNDr. Petr Kácovský Ph.D.

26.11.2022 11:30 - Mgr. Ilona Kuboňová

Více

Korupční rizika v 7.B

Dne 1. listopadu 2022 jsme navázali na loňskou spolupráci s Mgr. Jiřím Římánkem a Mgr. Jiřím Novotným z Institutu pro udržitelný rozvoj. Stejně jako v loňských septimách byla tématem korupční rizika při veřejných zakázkách.

01.11.2022 20:50 - Mgr. František Frolík

Více

Putující Madona, putující lid

1. listopadu 2022 zavítal mezi septimány do semináře dějepisu Dr. Jan Kvapil s přednáškou o putujícím oltáři z Předního Cínovce.

01.11.2022 16:16 - Mgr. Martin Rak

Více

40 talentů v Žihli

Matematický seminář v Žihli probíhá od středy 19. do neděle 23. října 2022. Celkem 40 žáků GT tam absolvuje řadu přednášek, seminářů, soutěží a dalších aktivit zaměřených hlavně na rozvoj jejich matematického nadání. Nebudou však chybět ani přednášky zaměřené na fyziku či ekologii.

21.10.2022 09:57 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Fotogalerie

6.G na Kraji

6.G na Kraji

6 fotek

8. února 2024 navštívila třída 6.G Krajský úřad a setkala se s hejtmanem.

Mgr. Rostislav Gramskopf
12.02.2024 13:26

Všechny galerie

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz