Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Vy jeden, každý musíme snést mínění druhého. Demokracie znamená diskusi. TGM

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji

Implementace Krajského akčního plánu - aktivita B2

  

Gymnázium Teplice se zapojilo do projketu Ústeckého kraje.

Termín: 2021 - 2023

Výše dotace: 945 620 Kč

Zaměření: Cílem projektu je realizace šablon pro střední školy III v návaznosti na předchozí projekty Rozvoj vyučovacích metod a Rozvoj metod II uskutečněných v rámci výzvy MŠMT.

IKAP B2

Od září 2021 začne naše škola uskutečňovat první aktivity v rámci projektu Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2). Tento projekt reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017431 je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

16.07.2021 16:36 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Fotogalerie

2.A sázela les

2.A sázela les

8 fotek

16. října 2021 proběhl Den za obnovu lesa.

Mgr. Hana Nováková
19.10.2021 10:04

Všechny galerie

Partneři a sponzoři

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz