Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Charakter člověka můžeme snadno posoudit podle toho, jak se chová k tomu, kdo pro něj nemůže nic udělat. J. W. Goethe

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji

Implementace Krajského akčního plánu - aktivita B2

Gymnázium Teplice se zapojilo do projketu Ústeckého kraje.

Termín: 2021 - 2023

Výše dotace: 945 620 Kč

Zaměření: Cílem projektu je realizace šablon pro střední školy III v návaznosti na předchozí projekty Rozvoj vyučovacích metod a Rozvoj metod II uskutečněných v rámci výzvy MŠMT.

Korupční rizika v 7.B

Dne 1. listopadu 2022 jsme navázali na loňskou spolupráci s Mgr. Jiřím Římánkem a Mgr. Jiřím Novotným z Institutu pro udržitelný rozvoj. Stejně jako v loňských septimách byla tématem korupční rizika při veřejných zakázkách.

01.11.2022 20:50 - Mgr. František Frolík

Více

Putující Madona, putující lid

1. listopadu 2022 zavítal mezi septimány do semináře dějepisu Dr. Jan Kvapil s přednáškou o putujícím oltáři z Předního Cínovce.

01.11.2022 16:16 - Mgr. Martin Rak

Více

40 talentů v Žihli

Matematický seminář v Žihli probíhá od středy 19. do neděle 23. října 2022. Celkem 40 žáků GT tam absolvuje řadu přednášek, seminářů, soutěží a dalších aktivit zaměřených hlavně na rozvoj jejich matematického nadání. Nebudou však chybět ani přednášky zaměřené na fyziku či ekologii.

21.10.2022 09:57 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Žiletková hranice

Dne 18. října 2022 navštívil seminář Geoglobalistiky ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům JUDr. Martin Rozumek. Studenty nejprve seznámil s činností organizace, kterou řídí. Posléze se studenty rozebíral jednotlivé části oficiální definice uprchlíka dle Ženevských úmluv. Studenti diskutovali o tom, co je dle nich rozhodujícím hlediskem uprchlíka při výběru cílové destinace.

19.10.2022 10:49 - Mgr. František Frolík

Více

Svět nevidomých

Oblíbený projekt náhledu do světa nevidomých se opakoval ve dnech 29. a 30. září 2022. Společnost Tyfloservis vyslala svou vedoucí krajské pobočky paní Mgr. Nikol Akovou (absolventka GT) a její spolupracovnici Bc. Moniku Sahulovou, aby studentům popovídaly o světě, ve kterém lidé mají různě těžké postižení zraku či nevidí vůbec.

02.10.2022 22:22 - PhDr. Květuše Martínková

Více

Fyzikální dílny

Ve dnech 12. a 13. září 2022 se konaly pro žáky 7.A, 7.B, 7.E a 7.F workshopy na téma Po stopách tepla a Mechanické kmitání a vlnění, které organizovali RNDr. Petr Kácovský, Ph.D. a RNDr. Marie Snětinová, Ph.D. z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.

21.09.2022 18:23 - Mgr. Ilona Kuboňová

Více

Letní škola pro pedagogy

Je léto, slunce pálí, ale učitelé se vzdělávají o 106. Na třídenní letní školu Ústeckého kraje v rámci projektu Podpora úspěšnosti ve vzdělávání odjela 1. srpna 2022 Mgr. Iva Reichová.

02.08.2022 17:05 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Medvěd hnědý na Slovensku

Dne 31. května 2022 se část studentů kvint a sext ve školní aule zúčastnila přédnášek Milana Jeglíka v rámci projektu Nejbohatší ekosystémy planety Země.

01.06.2022 10:42 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Ve stopě predátora

25. května 2022 proběhly v aule GT dvě přednášky fotografa a cestovatele Petra Slavíka.

25.05.2022 18:00 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Fyzikální dílny

Ve dnech 23. a 24. května 2022 se konaly pro žáky 6.C, 6.D a 6.G workshopy na téma “Po stopách tepla” a “Mechanické kmitání a vlnění”, které organizovali RNDr. Petr Kácovský, Ph.D. a RNDr. Marie Snětinová, Ph.D. z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Mgr. Ilona Kuboňová

25.05.2022 09:28 - Mgr. Ilona Kuboňová

Více

Fotogalerie

Vídeň

Vídeň

8 fotek

Návštěva 46 našich žáků ve Vídni ve dnech 28. - 30. listopadu 2022.

Mgr. Kamila Volfová
30.11.2022 14:41

Všechny galerie

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz