Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Vzdělání je ta nejsilnější zbraň, kterou lze změnit svět. Mandela

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji

Implementace Krajského akčního plánu - aktivita B2

Gymnázium Teplice se zapojilo do projketu Ústeckého kraje.

Termín: 2021 - 2023

Výše dotace: 945 620 Kč

Zaměření: Cílem projektu je realizace šablon pro střední školy III v návaznosti na předchozí projekty Rozvoj vyučovacích metod a Rozvoj metod II uskutečněných v rámci výzvy MŠMT.

Doktor Vševěd o Ukrajině

V pondělí 20. února 2023 již podruhé navštívil teplické gymnázium vážený host RNDr. Jiří Martínek, Ph.D., kterého veřejnost v posledních měsících zná jako doktora Vševěda ze soutěžního pořadu Na lovu. Nutno zdůraznit, že zároveň stále pracuje v Historickém ústavu Akademie věd ČR a přednáší na Univerzitě Karlově a PřF Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

20.02.2023 20:09 - Mgr. František Frolík

Více

Návštěva v papírně

Studentky třídy 7.A se 13. prosince 2022 v rámci projektu "Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v Ústeckém kraji" vypravily (společně s žáky 9. ročníku ZŠ Metelkovo náměstí) na návštěvu Papírny Perštejn. Zde se seznámily a prakticky vyzkoušely výrobu jim velmi dobře známé pomůcky v chemické laboratoři - filtračního papíru.

15.12.2022 00:10 - Mgr. Bc. Josef Kopřiva

Více

Svět nevidomých

Oblíbený projekt Svět nevidomých proběhl 13.prosince 2022 v kvintách a sextách. Naše pozvání přijaly odbornice z Tyfloservisu Mgr. Nikol Aková (absolventka GT) a Bc. Monika Sahulová. 

13.12.2022 11:05 - PhDr. Květuše Martínková

Více

Bohosudov

29. listopadu 2022 se žáci dějepisného semináře (septimáni) zastavili na své pouti studiem v jednom z nejvýznamnějších poutních míst v zemi, v kostele Sedmibolestné Panny Marie v Bohosudově.

01.12.2022 19:04 - Mgr. Martin Rak

Více

Experimenty na MFF UK pro sexty

Dne 23. listopadu 2022 se třídy 6.A, 6.B, 6.C a nadskupina z fyziky zúčastnily experimentů na téma Molekulová fyzika a termika na MFF UK v Praze. Přednášeli paní Mgr. Václava Kopecká a pan RNDr. Petr Kácovský Ph.D.

26.11.2022 11:30 - Mgr. Ilona Kuboňová

Více

Korupční rizika v 7.B

Dne 1. listopadu 2022 jsme navázali na loňskou spolupráci s Mgr. Jiřím Římánkem a Mgr. Jiřím Novotným z Institutu pro udržitelný rozvoj. Stejně jako v loňských septimách byla tématem korupční rizika při veřejných zakázkách.

01.11.2022 20:50 - Mgr. František Frolík

Více

Putující Madona, putující lid

1. listopadu 2022 zavítal mezi septimány do semináře dějepisu Dr. Jan Kvapil s přednáškou o putujícím oltáři z Předního Cínovce.

01.11.2022 16:16 - Mgr. Martin Rak

Více

40 talentů v Žihli

Matematický seminář v Žihli probíhá od středy 19. do neděle 23. října 2022. Celkem 40 žáků GT tam absolvuje řadu přednášek, seminářů, soutěží a dalších aktivit zaměřených hlavně na rozvoj jejich matematického nadání. Nebudou však chybět ani přednášky zaměřené na fyziku či ekologii.

21.10.2022 09:57 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Žiletková hranice

Dne 18. října 2022 navštívil seminář Geoglobalistiky ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům JUDr. Martin Rozumek. Studenty nejprve seznámil s činností organizace, kterou řídí. Posléze se studenty rozebíral jednotlivé části oficiální definice uprchlíka dle Ženevských úmluv. Studenti diskutovali o tom, co je dle nich rozhodujícím hlediskem uprchlíka při výběru cílové destinace.

19.10.2022 10:49 - Mgr. František Frolík

Více

Svět nevidomých

Oblíbený projekt náhledu do světa nevidomých se opakoval ve dnech 29. a 30. září 2022. Společnost Tyfloservis vyslala svou vedoucí krajské pobočky paní Mgr. Nikol Akovou (absolventka GT) a její spolupracovnici Bc. Moniku Sahulovou, aby studentům popovídaly o světě, ve kterém lidé mají různě těžké postižení zraku či nevidí vůbec.

02.10.2022 22:22 - PhDr. Květuše Martínková

Více

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz