Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Lhostejnost k osudu celku je přesně tím, co otevírá dveře zlu. V. Havel

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji

Implementace Krajského akčního plánu - aktivita B2

Gymnázium Teplice se zapojilo do projketu Ústeckého kraje.

Termín: 2021 - 2023

Výše dotace: 945 620 Kč

Zaměření: Cílem projektu je realizace šablon pro střední školy III v návaznosti na předchozí projekty Rozvoj vyučovacích metod a Rozvoj metod II uskutečněných v rámci výzvy MŠMT.

Nepomuk ani nemuk

17. května2022  třída 2.A v doprovodu své třídní H. Novákové, profesorky Vv K. Svobodové, bývalého předsedy parlamentu GT V. Šafránka, teplického farního vikáře T. Mareše a učitele M. Raka vykonala malou pouť lesem nad Dubím, cestou, kudy možná jezdil už Rudolf II., později saská královna Karola pravidelně Claryové, tepličtí páni, a kudy jistě chodil J. Neruda při své lázeňské kůře.

17.05.2022 23:52 - Mgr. Martin Rak

Více

KineDok počtvrté

Dne 23. března 2022 se uskutečnilo další setkání v rámci projektu KineDok, jenž je jednou z klíčových aktivit Institutu dokumentárního filmu, díky které se do alternativních nekinových prostor dostávají ty nejlepší evropské dokumenty doplněné o kvalitní doprovodný program.

29.03.2022 12:44 - Mgr. Patricie Michalová

Více

Fyzikální dílny

Ve dnech 10. až 13. ledna 2022 se konaly pro žáky všech septim dílny na téma “Po stopách tepla” a “Mechanické kmitání a vlnění”, které organizovali RNDr. Petr Kácovský, Ph.D. a RNDr. Marie Snětinová, Ph.D. z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Jak studenti experimentovali, je vidět na přiložených fotkách.

14.01.2022 11:29 - Mgr. Ilona Kuboňová

Více

Fyzici demonstrují!

Ne, nejde o průvod vědců s transparenty ulicemi. Jedná se o předvedení fyzikálních experimentů našim žákům, kterého se ujali odborníci z KDF MFF UK (katedra didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy).

11.01.2022 14:00 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

IKAP B2

Od září 2021 začne naše škola uskutečňovat první aktivity v rámci projektu Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2). Tento projekt reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017431 je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

16.07.2021 16:36 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz