Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Mundani

   

   

Projekt financovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj - Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-20..

Termín: 1. 9. 2015 - 30. 6. 2019

Výše dotace: 15 000 000 Kč

Garant: RNDr. Zdeněk Bergman

Zaměření: Cílem projektu Mundani je přeshraniční zprostředkování informací a znalostí na ekologická i společenskovědní témata (otázky spravedlnosti a mírové koexistence). Realizace bude prostřednictvím mezioborově a zážitkově orientovaných projektových dní zahrnujících rozvoj jazykových, interkulturních i vyjadřovacích kompetencí u žáků, a to v opravených kulturních památkách na obou stranách hranice.

Koordinátorem je Umweltzentrum Dresden a Gymnázium Teplice je partnerem.

Účastníci:

  1. Umwelzentrum Dresden
  2. Gymnázium Teplice

Mundani a Mír

Ve dnech 3. a 4. dubna 2019 se konala akce v rámci česko-německého projektu Mundani na téma Mír. Projektu se účastnili žáci 6.B z Gymnázia Teplice a jejich vrstevníci z německé školy Schiller Gymnasium v Pirně.

05.04.2019 21:30 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Mundani - setkání k životnímu prostředí

Ve dnech 25. a 26. března 2019 se konala akce v rámci česko-německého projektu Mundani na téma Životní prostředí. Projektu se účastnili žáci 5.C z Gymnázia Teplice a  jejich vrstevníci z německé školy Pestalozzi- Gymnazium v Drážďanech.

29.03.2019 10:06 - Mgr. Ilona Kuboňová

Více

Mundani a voda

25. a 26. března 2019 se třída 5.C zúčastnila projektu Mundani na téma Voda se studenty drážďanské školy Pestalozzi-Gymnasium. Během dvoudenního workshopu se žáci seznámili se svými německými vrstevníky, načerpali nové zkušenosti, dozvěděli se ledacos nového o vodě a hospodaření s ní. I. Reichová

26.03.2019 21:18 - Mgr. Iva Reichová

Více

Mundani - Mír - Útěk a vyhnání

Ve dnech 21. a 22. března 2019 se konala akce v rámci česko-německého projektu Mundani na téma Mír. Projektu se účastnili žáci 5.D z Gymnázia Teplice a jejich vrstevníci z německé školy Vitzthum-Gymnasium v Drážďanech.

24.03.2019 23:14 - Mgr. Ilona Kuboňová

Více

Projektový den na hřbitově

Fyzika na drážďanském hřbitově! Zprávy z Německa: 2.A se vrátila z projektu MUNDANI (téma WASSER

21.03.2019 20:35 - Mgr. Kateřina Brušáková

Více

Mundani - životní prostředí

Ve dnech 18. a 19. března 2019 se konala akce v rámci česko-německého projektu Mundani na téma Životní prostředí. Projektu se účastnili žáci 2.A z Gymnázia Teplice a jejich vrstevníci z německé školy Oberschule Pieschen.

20.03.2019 07:56 - Mgr. Ilona Kuboňová

Více

Další setkání Mundani

Ve dnech 14. a 15. listopadu 2018 se konala akce v rámci česko-německého projektu Mundani na téma Spravedlnost. Projektu se účastnili žáci 8. třídy ze ZŠ Metelkovo náměstí a jejich vrstevníci z německé školy Schiller Gymnasium Pirna.

19.11.2018 15:23 - Mgr. Ilona Kuboňová

Více

Mundani na ITeplice

14. lisopadu 2018 byl zveřejněn článek žákyně H. Bekaiově (6.D) o projektových dnech Mundani také na nejčtenějším teplickém informačním serveru iTeplice.

18.11.2018 09:45 - Mgr. Ilona Kuboňová

Teplický deník o Mundani

12. lisopadu 2018 přinesly hlavní místní noviny článek žákyně H. Bekaiově (6.D) o projektových dnech Mundani.

16.11.2018 09:31 - Mgr. Ilona Kuboňová

Více

Mundani a životní prostředí

Ve dnech 8. a 9. listopadu 2018 se konala akce v rámci česko-německého projektu Mundani na téma Životní prostředí. Projektu se účastnili žáci 1.A z Gymnázia Teplice a jejich vrstevníci z německé školy Semper Oberschule v Drážďanech.

12.11.2018 21:20 - Mgr. Ilona Kuboňová

Více

Fotogalerie

Poznáváme Kent

Poznáváme Kent

14 fotek

Od 7. do 12. dubna 2019 pobývala padesátičlenná skupina žáků a učitelů GT v Anglii.

RNDr. Zdeněk Bergman
11.04.2019 08:33

Všechny galerie

Partneři a sponzoři

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz