Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Nepomůžeš lidem, když pro ně budeš dělat to, co by měli dělat sami. Abraham Lincoln

Národní plán obnovy - Doučování

Termín: 1. 9. 2021 - 31. 12. 2022

Výše dotace:  41 440 Kč pro rok 2021, 159 250 Kč pro 1. pol. a 108 900 Kč pro 2. pol. roku 2022

Garant: Mgr. Marcela Řeháková

Zaměření: Projekt vyhlášený MŠMT reaguje na deficit vzdělávání způsobený u některých žáků distanční výukou v časech pandemie covid-19. Poskytuje prostředky na doučování žáků učiteli i studenty učitelství.

Účastníci: 

  • Gymnázium Teplice, Česká republika
  • a několik tisíc daších SŠ a ZŠ

Gymnázium Teplice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. Od 1. ledna 2022 jsme příjemcem finanční podpory Evropské unie, která nese název Next Generation EU.

V rámci projektu žákům poskytujeme podporu formou doučování. Jedná se o skupinové i individuální doučování či konzultace. Poskytujeme je žákům, kteří mají prospěchové problémy, ale také talentovaným žákům, které období distanční výuky výrazně zasáhlo (např. nadaní žáci, kteří měli velmi omezené či žádné možnosti pro podporu a rozvíjení svého talentu). V lednu 2022 se do projektu zapojilo 12 učitelů, projekt bude probíhat do konce školního roku. Podporu poskytujeme zatím v těchto předmětech: Aj, Nj, M, F, Bi, Ch, Z, Zsv.

Doučování

V rámci projektu NPO - doučování získalo GT pro rok 2022 celkem 152 250 Kč. Peníze jsou určeny na odměny těm, kteří budou doučovat žáky naší školy, kteří cítí potřebu doplnit si mezery ve svých znalostech. Žáci GT si své doučující mohou vybrat sami.

17.02.2022 12:29 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Fotogalerie

Holub v Anglii

Holub v Anglii

10 fotek

Foto ze studijního pobytu Jana Holuba (6.A) ve Velké Británii v roce 2022/23.

RNDr. Zdeněk Bergman
26.11.2022 20:08

Všechny galerie

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz