Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Rozvoj metod

 

Projekt financovaný z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Termín: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019

Výše dotace: 1 759 458 Kč

Garant: RNDr. Zdeněk Bergman

Zaměření: Projekt je zaměřen na další vzdělávání pedagogických pracovníků, spolupráci mezi učiteli a na pomoc žákům potřebujícím podporu.

Účastníci:

  1. Gymnázium Teplice

Rozvoj vyučovacích metod na Gymnáziu Teplice

Studenti 7.A  byli v pondělí 26. listopadu 2018 ve dvouhodinovém odpoledním bloku obeznámeni s podobou mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge Assessment  English FCE a CAE.

28.11.2018 21:32 - Mgr. Lenka Boehmová

Více

Rozvoj metod: Návštěva ze Sedlčan

Rozvoj metod: Návštěva ze Sedlčan

V rámci šablony nazvané Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv nás ve dnech 13. - 15. listopadu 2018 navštívila Mgr. Eva Blahnová z Gymnázia Sedlčany. Navštívila řadu hodin biologie a prohlédla si školu.

17.11.2018 19:58 - Mgr. Pavla Bergmanová

Za vzácnými rostlinami a bezobratlými na Rané

Dnes 14. června 2018 se studenti skupin pro talentované z biologie v sextě vzdělávali na lokalitě Raná. Stepním společenstvem je provázeli dva odborníci: entomoložka Mgr. Lucie Hrůzová a botanik Mgr. Pavel Zdvořák, oba z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

14.06.2018 21:03 - Mgr. Pavla Bergmanová

Více

Fyzika všemi smysly

Dne 8. června 2018 se třídy 6.E, 6.C, 7.C, 7.G zúčastnily show Fyzika všemi smysly, která je složena z fyzikálních experimentů a organizuje ji KDF MFF UK.

10.06.2018 18:41 - Mgr. Ilona Kuboňová

Více

Zdravý životní styl v dospívání

V pondělí 28. května 2018 se žáci třídy 5.E zúčastnili přednášky Mgr. Lindy Nevečeřalové ze Zdravotního ústavu nad Labemna téma v titulku.

29.05.2018 21:02 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Cesta elektřiny od elektrárny ke spotřebiteli

Dne 24. a 25. května 2018 se třídy 7.A, B, D, E, F, G zúčastnily prezentace experimentů RNDr. Petera Žilavého z KDF MFF UK na téma Cesta elektřiny od elektrárny ke spotřebiteli.

25.05.2018 20:35 - Mgr. Ilona Kuboňová

Více

Zdravý životní styl v dospívání

Ve dnech 22. až 25. května 2018 proběhly přednášky zařazené do preventivního programu pro kvintány. 

25.05.2018 15:32 - RNDr. Věra Ševčíková

Více

S Halouskem do vesmíru

Dnes 24. května 2018 nás už potřetí v tomto školním roce navštívil pan Milan Halousek z České kosmické kanceláře.

24.05.2018 22:05 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Život se zrakovým postižením

22. a 23. května 2018. probíhá na naší škole projekt, který připravil ústecký Tyfloservis, konkrétně jeho vedoucí Mgr. Nikol Aková (absolventka GT) s kolegyní.

22.05.2018 23:09 - PhDr. Květuše Martínková

Více

„Inspekce“ z Břeclavi

 Ve dnech 26. - 27. dubna 2018 absolvovaly na našem gymnáziu stáž dvě kolegyně břeclavského gymnázia.

09.05.2018 20:27 - Mgr. Jarmila Chárová

Více

Fotogalerie

Mundani končí

Mundani končí

10 fotek

Foto ze schůzky v Drážďanech dne 19. června 2019 pořídila P. Bergmanová.

Mgr. Pavla Bergmanová
20.06.2019 08:58

Všechny galerie

Partneři a sponzoři

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz