Logo Ústecký kraj

19. dubna 1880: Stremayrova jazyková nařízení zaručovala rovnoprávnost češtiny s němčinou u státních úřadů.

Consumption and Energy Sources in Modern Education

        

Projekt financovaný z programu EU Erasmus+ aktivita KA2.

Termín: 1. 9. 2016 - 31. 8. 2018

Výše dotace: cca 800 000 Kč

Garant: Mgr. Ilona Kuboňová

Veb: http://math.lyska.net/MathProject2016-18/index.html

Zaměření: Projekt s názvem CESME – „Consumption and Energy Sources in Modern Education“ - "Spotřeba a energetické zdroje v moderním vzdělávání”  je zaměřen na přírodní vědy i zdroje energie a provádění různých fyzikálních měření s využitím moderních technologií. Koordinátorem projektu je Gymnázium Teplice.

Účastníci:

  1. Lyseonpuiston lukio, Rovaniemi, Finsko
  2. Numedal videregaende skole, Nore, Norsko
  3. Zespól Szkól Technisznych, Mikolów, Polsko
  4. Gymnázium Teplice

Výstava 15 let vzdělávání s eTwinningem

V sobotu 3. října 2020 proběhla vernisáž výstavy 15 let vzdělávání s eTwinningem v našem regionu. Výstava se koná v kavárně The Most Café v Mostě a jejím garantem je Dům zahraniční spolupráce v Praze.

08.10.2020 21:58 - Mgr. Ilona Kuboňová

Více

Projektová schůzka ve Finsku

Ve dnech 20. – 23. května 2018 se na škole Lyseonpuiston lukio v Rovaniemi ve Finsku bude konat závěrečné setkání 9 učitelů z Norska, Polska, České republiky a Finska k projektu Erasmus+ aktivita KA2.

19.05.2018 09:10 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Projektová schůzka CESME na GT

Od 22. do 28. dubna 2018 se v České republice konala čtvrtá a poslední setkání k projektu CESME – Consumption and Energy Sources in Modern Education programu ERASMUS+ financovaného z Evropské unie.

17.05.2018 14:31 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

CESME: projektová schůzka

Ve dne 22. - 25. dubna 2018 probíhá v Teplicích setkání v rámci projektu CESME - Consumption and Energy Sources in Modern Education.

24.04.2018 09:01 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz