Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

V. Hadraba, školní psycholog

14.11.2018 8 PhDr. Vojtěch Hadraba

V. Hadraba, školní psycholog

Školní psycholog s mnohaletou praxí poradenského a klinického psychologa poskytuje studentům, rodičům i zaměstnancům školy psychologickou péči, zejména v krizových životních situacích, při psychických a psychosomatických obtížích, rodinných problémech apod.

Velká část péče souvisí se specifickými vývojovými obtížemi studentů,   ztíženou adaptací na školní prostředí  i zhoršeným školním prospěchem.  Psycholog provádí dle potřeby podpůrnou psychoterapeutickou péči, nácvik relaxačních technik, uplatňuje rodinný přístup, v kritických situacích provádí krizovou intervenci, dle potřeby i s celou třídou. Spolupracuje s pedagogy, příležitostně přednáší studentům psychologickou problematiku, podílí se na preventivním programu, např. besedami o šikaně, drogové problematice, zvládání náročných životních situací  a podobně.  V případě zájmu je připraven k seminářům s vyučujícími, dle potřeb pedagogické praxe.

Pravidelně vypisuje termíny konzultací, v případě naléhavé potřeby je k dispozici i mimo konzultační hodiny po telefonické domluvě. K návštěvě školního psychologa netřeba žádného doporučení.

Zpět na: Rodičům

Fotogalerie

Mundani - životní prostředí

Mundani - životní prostředí

10 fotek

Ve dnech 18. a 19. března 2019 se konala akce v rámci česko-německého projektu Mundani na téma Životní prostředí. Projektu se účastnili žáci 2.A z Gymnázia Teplice a jejich vrstevníci z německé školy…

Mgr. Ilona Kuboňová
20.03.2019 07:54

Všechny galerie

Partneři a sponzoři

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz