Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

O výsledku přijímaček

03.05.2019 23 RNDr. Zdeněk Bergman

O výsledku přijímaček

Ve dnech 12. - 17. dubna 2019 proběhly přijímací zkoušky, 28. dubna byly uvolněny výsledky z CZVV Praha, 29. dubna bylo vyvěšeno na webu GT celkové pořadí uchazečů. 

Osmileté studium

Přihlášených bylo 99, ke zkouškám se dostavilo 97 uchazečů - žáků 5. tříd ZŠ. Přijato jich bylo 29. 

Průměrná úspěšnost

  Počet M Čj
Česko   41,2 % 52,6 %
GT - všichni 97 33,3 % 45,0 %
GT - přijatí 29 53,3 % 64,2 %

Z výsledků je patrné, že v průměru se k nám hlásili méně úspěšní uchazeči, než je republikový průměr.

Čtyřleté studium

Přihlášených bylo 184, ke zkouškám se dostavilo 184 uchazečů - žáků 9. tříd ZŠ. Přijato jich bylo 169. 

Průměrná úspěšnost

  Počet M Čj
Česko 86 849* 43,1 % 59,2 %
GT - všichni 184 49,6 % 68,6 %
GT - přijatí 169 51,6 % 70,3 %

U deváťáků je situace jiná. Uchazči na tom byli o dost lépe než ve zbytku republiky. Proto je logické, že jsme jich vzali daleko vyšší procento než v případě páťáků.

* CZVV zvěřejnilo jen celkový počet žáků konajících zkoušky bez rozdělení dle délky studia.

Nyní přijatí uchazeči musí do 16. května odevzdat své zápisové lístky. To nám teprve řekne, kolik jich opravdu nastoupí. Následně budeme řešit odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.

Zpět na: Uchazečům o studium

Fotogalerie

Návštěva Solné komory

Návštěva Solné komory

8 fotek

Ve dnech 9. - 10. května 2019  navštívilo 50 studentů naší školy rakouské město Salzburg.

Mgr. Dagmar Žbánková
15.05.2019 13:12

Všechny galerie

Partneři a sponzoři

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz