Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Celý svět ustoupí stranou muži, který ví, kam kráčí.

Uchazečům o studium

Přijímací řízení 2019

Termíny             Kritéria             Přihláška            Informace CZVV 

S ohledem na termín jarních prázdnin v okrese Teplice (23. 2. - 3. 3. 2019) prosíme o odevzdání přihlášek do 22. února 2019.

Kvintáni budou z 30 škol

Tak už máme zpracovány i výsledky uchazečů o čtyřleté studium. I je zvěřejním až v pondělí 30. dubna odpoledne. Zdůvodnění je stejné jako u osmiletého studia.

29.04.2018 16:40 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Primáni budou z 19 škol

Výsledky přijímacího řízení do prim (osmileté studium) už máme zpracovány. Jenže je ještě nesmíme prozrazovat.

28.04.2018 18:30 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Zpráva o přijímacích zkouškách

Jak už možná víte z médií, Centrum pro zjišťování výsledků (CZVV - tzv. Cermat) vzdělávání včera 27. dubna 2018 ohlásilo, že v testu z českého jazyka pro uchazeče o osmileté studium byla drobná chyba.

28.04.2018 13:41 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Informace pro uchazeče o studium

Pro ty, kteří se hlásí k nám na školu, máme tyto informace:

24.04.2018 21:11 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu

Tato kritéria jsou stanovena a zveřejněna dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a dále dle Vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a dle Vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

31.01.2018 22:10 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Fotogalerie

Mundani končí

Mundani končí

10 fotek

Foto ze schůzky v Drážďanech dne 19. června 2019 pořídila P. Bergmanová.

Mgr. Pavla Bergmanová
20.06.2019 08:58

Všechny galerie

Partneři a sponzoři

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz