Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Programování

Zájemcům o hlubší proniknutí do tajů tvorby software nabízíme kroužek programování. Povede ho Ing Zdeněk Neubauer. Pokud se vám níže uvedená náplň zamlouvá, ozvěte se na adresu neubauer@gymtce.cz. Schůzky budou probíhat odpoledne dle dohody. 

Programování a informatika

1. Architektura počítače          

CPU, FPU, GPU, RAM (SIMM, DIMM, SODIMM) , ROM (PROM, EPROM, Flash ROM), SSD, HDD, sběrnice, zobrazovací zařízení – LCD displej, CRT monitor, vstupní zařízení: klávesnice, myš, skener, výstupní zařízení: tiskárna, plotter, prostředky pro ukládání počítačových dat

2. Principy činnosti počítače

binární (dvojkový) kód, bitovost (8,16,32,64), endianita, číselné soustavy (dvojková, šestnáctková, desítková)

3. Základní programové vybavení počítače:

BIOS, UEFI, principy operačního systému: jednoúlohové (DOS) vs. Víceúlohové (Windows, UNIX, Linux), multitasking    kooperativní vs preemptivní, víceuživatelský systém, souborové systémy FAT, FAT32, NTFS, kódování znaků – ASCII, Unicode,

4. Počítačové sítě

LAN (Ethernet, MAC adresa),  WAN,  Internet, protokol TCP/IP (IP adresa, CIDR, IPv6), síťový hardware(karta, hub, router, UTP kabel)

5. Programování počítače

Historie: Pascal, Babbage, Lovelace, Holerith, ENIAC, IBM PC, strojový kód, assembler, vyšší jazyky, kompilátor vs interpreter, programovací paradigmata( strukturované, objektové)

6. Algoritmus

Původ pojmu – Al Gorizmi,  sekvence, cyklus, rekurze

7. Jazyk Pascal

Historie: Niklaus Wirth  Současnost: Free Pascal, Delphi. Základní jazykové konstrukce a struktura programu:  komentáře, unita, hlavní program, podmíněný překlad , direktivy kompilátoru, proměnná, konstanta, procedura, funkce, cykly ( for, while, repeat ), větvení (case, if ), datové typy Principy OOP: objekty, třídy, metody

8. Databáze

Relační model báze dat, jazyk SQL

9. Naprogramovat tyto programy:

desítková<->binární, římské číslice<->desítkové číslice, přehození číslic v čísle, písmen v řetězci, hledání prvočísel, permutace čísla, řetězce, faktoriál,  četnost číslic v souboru čísel, písmen v souboru řetězců, iterační – pi, ex, faktoriál, posloupnosti, numerická integrace, Pascalův trojúhelník, výčetka platidel, seznam všech možných DNA tripletů a jejich jednoznakové kódy,

Kurz 3D modelování v SolidEdge

Díky  partnerství s UJEP pokračuje náš kroužek 3D tisku tento pátek 26. března od 13:45 kurzem modelování ve strojírensky orientovaném CAD softwaru SolidEdge od firmy Siemens. Kurz je přístupný po všechny.

25.03.2021 17:13 - Ing. Bc. Jakub Mráček

Více

LEGO roboti

Od září 2020 se opět schází každý pátek odpoledne kroužek Lego robotů. Naši sekundáni dál vylepšují konstrukce robotů a jejich programy. Roboti se pohybují, blikají, vydávají zvuky a provádí zadané úkoly. V současné době je připravujeme na robotické zápasy „Sumo“. Věříme, že i tento nelehký úkol zvládneme. 

 

15.09.2020 21:23 - Mgr. Martina Krausová

Více

Kroužek programování

Kroužek programování

Zájemcům o hlubší proniknutí do tajů tvorby software nabízíme kroužek programování. Povede ho Ing. Zdeněk Neubauer. Začátek předpokládáme od října 2020. Více zde,

15.09.2020 09:40 - RNDr. Zdeněk Bergman

Fotogalerie

Foto tříd 2021

Foto tříd 2021

24 fotek

V úterý 22. června 2021 se pořizovaly fotografie všech tříd GT. Autorem je náš absolvent Štěpán Hon.

RNDr. Zdeněk Bergman
21.07.2021 19:27

Všechny galerie

Partneři a sponzoři

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz