Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Myšlení má budoucnost. Nemyšlení jen tradici. S. J. Lec

Programování

Zájemcům o hlubší proniknutí do tajů tvorby software nabízíme kroužek programování. Povede ho Ing Zdeněk Neubauer. Pokud se vám níže uvedená náplň zamlouvá, ozvěte se na adresu neubauer@gymtce.cz. Schůzky budou probíhat odpoledne dle dohody. 

Programování a informatika

1. Architektura počítače          

CPU, FPU, GPU, RAM (SIMM, DIMM, SODIMM) , ROM (PROM, EPROM, Flash ROM), SSD, HDD, sběrnice, zobrazovací zařízení – LCD displej, CRT monitor, vstupní zařízení: klávesnice, myš, skener, výstupní zařízení: tiskárna, plotter, prostředky pro ukládání počítačových dat

2. Principy činnosti počítače

binární (dvojkový) kód, bitovost (8,16,32,64), endianita, číselné soustavy (dvojková, šestnáctková, desítková)

3. Základní programové vybavení počítače:

BIOS, UEFI, principy operačního systému: jednoúlohové (DOS) vs. Víceúlohové (Windows, UNIX, Linux), multitasking    kooperativní vs preemptivní, víceuživatelský systém, souborové systémy FAT, FAT32, NTFS, kódování znaků – ASCII, Unicode,

4. Počítačové sítě

LAN (Ethernet, MAC adresa),  WAN,  Internet, protokol TCP/IP (IP adresa, CIDR, IPv6), síťový hardware(karta, hub, router, UTP kabel)

5. Programování počítače

Historie: Pascal, Babbage, Lovelace, Holerith, ENIAC, IBM PC, strojový kód, assembler, vyšší jazyky, kompilátor vs interpreter, programovací paradigmata( strukturované, objektové)

6. Algoritmus

Původ pojmu – Al Gorizmi,  sekvence, cyklus, rekurze

7. Jazyk Pascal

Historie: Niklaus Wirth  Současnost: Free Pascal, Delphi. Základní jazykové konstrukce a struktura programu:  komentáře, unita, hlavní program, podmíněný překlad , direktivy kompilátoru, proměnná, konstanta, procedura, funkce, cykly ( for, while, repeat ), větvení (case, if ), datové typy Principy OOP: objekty, třídy, metody

8. Databáze

Relační model báze dat, jazyk SQL

9. Naprogramovat tyto programy:

desítková<->binární, římské číslice<->desítkové číslice, přehození číslic v čísle, písmen v řetězci, hledání prvočísel, permutace čísla, řetězce, faktoriál,  četnost číslic v souboru čísel, písmen v souboru řetězců, iterační – pi, ex, faktoriál, posloupnosti, numerická integrace, Pascalův trojúhelník, výčetka platidel, seznam všech možných DNA tripletů a jejich jednoznakové kódy,

Kroužek mobilních aplikací

Kroužek mobilních aplikací

Dne 11. října 2021 v 15:00 začíná v učebně 75 kroužek programování mobilních aplikací. Vlastní notebook s sebou je výhodou. Přihlášení i další zájemci jsou srdečně zváni!

06.10.2021 14:29 - Mgr. Pavla Hofmanová

Kroužek LEGO robotů

Dne 17. září 2021 opět začíná pracovat kroužek robotiky. Pokud si chcete hrát a také se naučit programovat robota LEGO Mindstorms, přijďte mezi nás. Scházíme se každý pátek od 14 hodin v laboratoři č. 43.

13.09.2021 09:00 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Programování aplikací

Programování aplikací

Firma, která dnes nemá svou appku, jako by nebyla. Plánujeme badatelský klub věnující se úvodu do programování mobilních aplikací. Prosím zájemce, aby se mi ozvali na email (hofmanova@gymtce.cz) do 20. září 2021. Termín bychom domluvili tak, aby všem vyhovoval. Těšíme se na Vás!

08.09.2021 19:38 - Mgr. Pavla Hofmanová

Kroužek programování

Od září 2021 otevíráme nový ročník kroužku programování. Bude formou online sessions přes webovou aplikaci. Během září budeme sbírat zájemce a v říjnu bychom odstartovali. Kontakt na školní mail neubauer@gymtce.cz.

09.08.2021 15:24 - Ing. Zdeněk Neubauer

Více

Kurz 3D modelování v SolidEdge

Díky  partnerství s UJEP pokračuje náš kroužek 3D tisku tento pátek 26. března od 13:45 kurzem modelování ve strojírensky orientovaném CAD softwaru SolidEdge od firmy Siemens. Kurz je přístupný po všechny.

25.03.2021 17:13 - Ing. Bc. Jakub Mráček

Více

LEGO roboti

Od září 2020 se opět schází každý pátek odpoledne kroužek Lego robotů. Naši sekundáni dál vylepšují konstrukce robotů a jejich programy. Roboti se pohybují, blikají, vydávají zvuky a provádí zadané úkoly. V současné době je připravujeme na robotické zápasy „Sumo“. Věříme, že i tento nelehký úkol zvládneme. 

 

15.09.2020 21:23 - Mgr. Martina Krausová

Více

Kroužek programování

Kroužek programování

Zájemcům o hlubší proniknutí do tajů tvorby software nabízíme kroužek programování. Povede ho Ing. Zdeněk Neubauer. Začátek předpokládáme od října 2020. Více zde,

15.09.2020 09:40 - RNDr. Zdeněk Bergman

Fotogalerie

Foto tříd

Foto tříd

24 fotek

24. června 2022 pořídil fotograf Štěpán Hon (abs. 1994) fotografie tříd a profesorského sboru.

RNDr. Zdeněk Bergman
28.06.2022 11:18

Všechny galerie

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz