Logo Ústecký kraj

Pax hominibus bonae voluntatis.

Adaptační kurz žáků primy

14.09.2023 641 Mgr. Marcela Šefcová

Adaptační kurz žáků primy

Ve středu 6. září 2023 si žáci ve spolupráci s Mgr. Bohdanou Růžičkovou a Mgr. Denisou Třešňákovou s PPP rozvíjeli formou aktivit v komunitním kruhu kompetence komunitní (aktivita ve skupině) a kompetence sociální a personální (spolupráce, respekt, dobré vztahy). Hravou formou jsme se snažili dosáhnout cíle nastavení optimálního klimatu ve třídě.

Ve čtvrtek 7. září 2023 pokračoval adaptační program pod vedením kolegyně Mgr. Aleny Vackové za pomoci studentek 6.G v tělocvičně, v budovách gymnázia a přilehlých venkovních prostorech školy. Velmi poutavou formou se žáci učili spolupráci, komunikaci ve skupině a celý program byl realizován formou sociálně psychologických aktivit, v rámci kterých jsou rozvíjeny sociální dovednosti žáků a řešeny zadané úkoly. Zároveň se žáci během této části programu seznámili s prostředím naší školy.

Po celou dobu adaptačního kurzu byly u žáků posilovány nejrůznější sociální schopnosti a dovednosti, docházelo k postupnému poznávání a stmelování kolektivu, který je tímto lépe připraven na každodenní soužití ve školní třídě.

V následujících týdnech a měsících budeme pracovat s třídním kolektivem ve třídnických hodinách formou interaktivních skupinových technik s cílem podpořit a ukotvit vzájemné vztahy v kolektivu, otevřít komunikaci i o negativních jevech a začlenit žáky, kteří by se ocitli mimo kolektiv.

Za 1.A třídní učitelka Mgr. Marcela Šefcová

Zpět na: Zprávy

Fotogalerie

6.G na Kraji

6.G na Kraji

6 fotek

8. února 2024 navštívila třída 6.G Krajský úřad a setkala se s hejtmanem.

Mgr. Rostislav Gramskopf
12.02.2024 13:26

Všechny galerie

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz