Logo Ústecký kraj

19. dubna 1880: Stremayrova jazyková nařízení zaručovala rovnoprávnost češtiny s němčinou u státních úřadů.

Akademické fórum

16.03.2020 1 926 RNDr. Zdeněk Bergman

Akademické fórum

28. listopadu 2019 proběhla na GT diskuse na téma K čemu potřebujeme politické strany?. Šlo o součást projektu, na kterém spolupracujeme s Filosofickým ústavem AV ČR. Nyní jsme dostali k dispozici záznam debaty.

Pozvaní hosté: Vladimíra Dvořáková, Michal Pehr, Milan Znoj

Moderuje: Michel Perottino

Politické strany se dnes nacházejí v krizi. Zájem o členství v nich je obecně nízký. Moc přechází od stranických struktur k silným lídrům, kteří s voliči komunikují přímo, a na politické scéně se prosazují nová hnutí, kde je tento model vedení a komunikace s voliči zavedeným pravidlem. V této situaci je třeba si klást otázku po roli politických stran v rámci moderní zastupitelské demokracie. K čemu tu vlastně jsou? Jaké důležité funkce plní nebo mají plnit? Může je plnit někdo jiný?

Na toto téma spolu v aule gymnázia v Teplicích diskutovali přední čeští odborníci z oblasti politologie a humanitních věd: profesorka Vladimíra Dvořáková (Vysoká škola ekonomická), docent Milan Znoj (Ústav politologie na Filozofické fakultě UK) a doktor Michal Pehr (Masarykův ústav Akademie věd). Debatu moderoval docent Michel Perottino (Institut politických studií FSV UK).

Zkrácený záznam debaty je zde.

Zpět na: Zprávy

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz